TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gibson debbie - Název: red hot 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - red hot Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. red hot.

Původní

RED HOT
performed by: Debbie Gibson
written by: Deborah Gibson
Ah-ha
Whoa-oh
Whoa-ho-ho...
Verse 1:
Your flame is burning deep in my soul
Saying I was half now I'm whole
I can't believe it (believe it)
I know you see it (see it)
I know your love would quench my desire
I know your love would light me on fire
I feel your heart burning, burning
Don't you know I'm yearning, yearning
Chorus:
Red hot, red hot
Baby you're red hot, red hot
I need your love
Like a flame needs a fire
Whoa-ho-whoa-ho
Red hot, red hot
Your love is red hot, red hot
Baby your heart fulfills my desire
Verse 2:
Oh baby you're just radiating to me
Your heart just burns right through me
Oh you can start me gleaming, gleaming
Feels just like I'm dreaming, dreaming
CHORUS
Whoa-ho-whoa-ho
Whoa......
Red hot, red hot
Baby you are so (red hot) red hot
I need your love
Like a flame needs a fire
Whoa-ho-whoa-ho
Red hot, red hot
Baby you are so...
Baby you're red hot, red hot (your love)
Baby your heart fulfills my desire
Whoa-ho
Red hot, red hot
Baby you're red hot, red hot
I need your love
I need your fire
Whoa-ho
(Red hot) red hot
(Red hot) red hot
Baby your heart fulfills my desire
Whoa-ho
(Red hot, red hot)
Ooo baby you're (red hot) red hot
And you fulfill my desire
Ah-ah...
Don't you know you're so (red hot) red hot
(I need your love)
Oooo.. (need your fire)
Ooo..whoa-ho-whoa-ho, red hot!

překlad

ČERVENÁ HORKÁ
provádí: Debbie Gibson
napsala: Deborah Gibson
Ah-ha
Whoa-oh
Whoa-ho-ho ...
Verš 1:
Tvůj plamen hoří hluboko v mé duši
Říkám, že jsem byl napůl, jsem celý
Nemůžu tomu uvěřit (věř tomu)
Vím, že to vidíš (vidíš)
Vím, že tvá láska uhasí mou touhu
Vím, že tvá láska mě zapálí
Cítím, jak tvé srdce hoří, hoří
Copak nevíš, že toužím, toužím
Refrén:
Red hot, red hot
Zlato, jsi žhavá, žhavá
Potřebuji tvou lásku
Jako plamen potřebuje oheň
Whoa-ho-whoa-ho
Red hot, red hot
Vaše láska je žhavá, žhavá
Zlato, tvé srdce naplňuje mou touhu
Verš 2:
Oh, zlato, jen na mě vyzařuješ
Vaše srdce prostě hoří přímo skrz mě
Oh, můžeš mě začít zářit, zářit
Cítím se, jako bych snil, snil
REFRÉN
Whoa-ho-whoa-ho
Whoa ......
Red hot, red hot
Zlato, jsi tak (rozžhavený) rozžhavený
Potřebuji tvou lásku
Jako plamen potřebuje oheň
Whoa-ho-whoa-ho
Red hot, red hot
Zlato jsi tak ...
Zlato, jsi rozpálená, rozpálená (tvá láska)
Zlato, tvé srdce naplňuje mou touhu
Whoa-ho
Red hot, red hot
Zlato, jsi žhavá, žhavá
Potřebuji tvou lásku
Potřebuji tvůj oheň
Whoa-ho
(Red hot) červená horká
(Red hot) červená horká
Zlato, tvé srdce naplňuje mou touhu
Whoa-ho
(Red hot, red hot)
Ooo zlato, jsi (rozpálený), rozpálený
A splňuješ mé přání
AH AH...
Copak nevíš, že jsi tak žhavá?
(Potřebuji tvou lásku)
Oooo ... (potřebuji tvůj oheň)
Ooo..whoa-ho-whoa-ho, žhavé!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com