TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gibson debbie – no more rhyme

Interpret: gibson debbie - Název: no more rhyme 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - no more rhyme Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. no more rhyme.

Původní

When the fear sets in
When the fire burns
Where I find a place
Where there's no where to turn
When the evening sings an eerie song
Longing for the day you say I'm wrong
You can find your place but never fit in
And only when you've left do you know where you've been
I can see the light but only when its gone
You can go on waiting but only for so long
I know we are right; it's not alway clear
Because I've never felt the fear
Can it stay so good forever in time?
I've always felt the rhythm
What happens when there's no more rhyme?
Can we face ourselves like we face each other?
We never felt anything on our own
I can't wait much longerto feel any danger
I hope we're not living for a life time alone
I know we are right
It's not always clear
Because I never felt the fear
Can it stay so good
Forever in time?
I've always felt the rhytm
What happens when there's no more rhyme?
Hard to go on
It's like waiting for the other shoe to drop
I'll never stop believing in you
It's just we never had to struggle
It all came too easy
I hope we felt what we felt from thestart
We've never sufferend a broken heart
We've been so blinded by all the best
We never put our love to the test
I've always felt the rhythm
What happens when there's no more rhyme?

překlad

Když nastupuje strach
Když oheň hoří
Kde najdu místo
Kde není kam se obrátit
Když večer zpívá děsivou píseň
Touha po dni, kdy říkáš, že se mýlím
Můžete najít své místo, ale nikdy se do něj nevejdete
A jen když jsi odešel, víš, kde jsi byl
Vidím světlo, ale jen když je pryč
Můžete čekat, ale jen tak dlouho
Vím, že máme pravdu; není to vždy jasné
Protože jsem nikdy nepocítil strach
Může to zůstat tak dobré navždy v čase?
Vždy jsem cítil rytmus
Co se stane, když už není rým?
Můžeme čelit sami sobě, jako bychom čelili jeden druhému?
Nikdy jsme sami nic necítili
Už nemůžu déle čekat, až budu cítit nebezpečí
Doufám, že nežijeme celý život sami
Vím, že máme pravdu
Není to vždy jasné
Protože jsem nikdy necítil strach
Může to tak dobře zůstat?
Navždy v čase?
Vždycky jsem cítil rytmus
Co se stane, když už není rým?
Je těžké pokračovat
Je to jako čekat, až druhá bota spadne
Nikdy v tebe nepřestanu věřit
Prostě jsme nikdy nemuseli bojovat
Všechno to přišlo příliš snadné
Doufám, že jsme od začátku cítili to, co jsme cítili
Nikdy jsme neutrpěli zlomené srdce
Byli jsme tak zaslepeni tím nejlepším
Svou lásku jsme nikdy nezkoušeli
Vždy jsem cítil rytmus
Co se stane, když už není rým?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com