TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gibson debbie – love or money

Interpret: gibson debbie - Název: love or money 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - love or money Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. love or money.

Původní

Performed by: Debbie Gibson
Written by: Deborah Gibson, Carl Sturken and Evan Rogers
You might be a small town boy
But your livin' large in my world
When you wrap your love around me,
You know I'm your number one girl
Traveled across the sea
But it didn't mean that much to me
You're the star that makes me shine
No matter where my heart may be
Do you need to know
Anything more than this?
CHORUS:
I wouldn't leave you for love
Wouldn't leave you for money
Wouldn't leave you for anything in this world honey
Wouldn't do it for diamonds
Wouldn't do it for gold
Baby next to your lovin', they just leave me cold
A millionaire from London
Tried to sweep me off my feet
A lear jet, a fancy car,
But still you got them beat
If Valentino courted me
To marry him in Rome
It might be tempting,
But you know I'd rather stay home with you
'Cause you're still the one
Who makes me feel like a queen
CHORUS
Would you do it for love? ( Wouldn't do it for love! )
Would you do it for money? ( Wouldn't do it for money! )
Would you do it for love? ( Wouldn't do it for love! )
Or what? ( Nothin' in the world honey! )
I'll never let you go!
Do I need to know any more than this!?!

překlad

Účinkují: Debbie Gibson
Autor: Deborah Gibson, Carl Sturken a Evan Rogers
Možná jste malý chlapec z města
Ale ty žiješ v mém světě
Když kolem mě ovineš svou lásku,
Víš, že jsem tvá holka číslo jedna
Cestoval přes moře
Ale to pro mě tolik neznamenalo
Jsi ta hvězda, díky které zářím
Bez ohledu na to, kde může být moje srdce
Potřebuješ to vědět
Něco víc než tohle?
REFRÉN:
Nenechal bych tě kvůli lásce
Nenechal by tě za peníze
Nenechal by tě za nic na tomto světě, zlato
Neudělal by to pro diamanty
Neudělal by to pro zlato
Zlato vedle tvé lásky, prostě mě nechají chladným
Milionář z Londýna
Snažil se mě smést z nohou
Lear jet, luxusní auto,
Ale přesto jste je porazili
Kdyby mi Valentino dvořil
Oženit se s ním v Římě
Může to být lákavé,
Ale víš, že bych s tebou raději zůstal doma
Protože ty jsi stále ten pravý
Díky komu se cítím jako královna
REFRÉN
Udělal bys to pro lásku? (Neudělal by to z lásky!)
Udělali byste to pro peníze? (Neudělalo by to pro peníze!)
Udělal bys to pro lásku? (Neudělal by to z lásky!)
Nebo co? (Nic na světě zlato!)
Nikdy tě nenechám jít!
Potřebuji vědět víc než toto!?!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com