TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gibson debbie - Název: free me 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - free me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. free me.

Původní

VERSE1:
Got a groove in my head and a feeling of chains
Releasing me from this bed of nails
Got a smile up my sleeve and wind under my feet
With the air I can set sail
You can only push me just so far
I've been a fool for too long
I know the words to this song
You might tear us apart
But I'll still have my heart
CHORUS:
You might like to think you're strong
You can't break me, you can only free me
Think I'm stuck like glue? You're wrong
You can't break me, you can only free this heart
VERSE2:
There's a whole world of life with a promise of love
That's waiting outside of these four walls
And you can't walk away though you feel your heart break
Suddenly freedom calls
I've been searching for something I've yet to see
I've been thirsting for what you can't be
Now I need to be free
CHORUS

překlad

VERSE1:
Mám drážku v hlavě a pocit řetězů
Uvolňuje mě z této nehtové postele
Mám úsměv v rukávu a vítr pod nohama
Se vzduchem můžu vyplout
Můžete mě tlačit jen tak daleko
Byl jsem blázen příliš dlouho
Znám slova k této písni
Můžete nás roztrhat
Ale stále budu mít své srdce
REFRÉN:
Možná si myslíte, že jste silní
Nemůžeš mě zlomit, můžeš mě jen osvobodit
Myslíš, že jsem uvízl jako lepidlo? Mýlíš se
Nemůžeš mě zlomit, můžeš osvobodit jen toto srdce
VERSE2:
Existuje celý svět života s příslibem lásky
To čeká mimo tyto čtyři zdi
A nemůžete odejít, i když máte pocit, že vám láme srdce
Najednou volá svoboda
Hledal jsem něco, co jsem ještě neviděl
Toužil jsem po tom, čím nemůžeš být
Teď musím být volný
REFRÉN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com