TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gibson debbie – do you have it in your heart

Interpret: gibson debbie - Název: do you have it in your heart 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - do you have it in your heart Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. do you have it in your heart.

Původní

Baby, all the songs on the radio
Seems they're playin' too fast
Or they're playin' too slow
Nothin' seems right
Since you walked out of my life
Love's a lost feeling
That cuts just like a knife in my heart
Darlin' emptiness surrounds me now
And chains are all around me tonight
And I'm bound to your love
But when push comes to shove
It seems just like an endless fight, so tell me
Do you have it in your heart?
To give another try before we say goodbye to love
So that we can try again baby
Do you have it in your heart? Am I losin' my mind?
Maybe I was too blind to see
That our love could ever end
But baby, if you have it in your heart
You will never part from me
Just the other night at the movie show
I saw you from a distance but you didn't know
Though time has passed, I can still read your face
I could tell that girl, she made you feel so out of place
Boy I know, though we said goodbye forever I know
We could never let our dreams die
'Cause I'm looking around, I don't like what I found
Boy won't you look me in the eye and tell me
Do you have it in your heart?
To give another try before we say goodbye to love
So that we can try again baby
Do you have it in your heart? Am I losin' my mind?
Maybe I was too blind to see
That our love could ever end
But baby, if you have it in your heart
You will never part from me
Let's put our pride aside and try to be strong
So we can put the pieces back where they belong
Baby, I'm losin' sleep and I'll be losin' much more
If you don't walk back through my heart's door

překlad

Zlato, všechny písničky v rádiu
Zdá se, že hrají příliš rychle
Nebo hrají příliš pomalu
Nic se nezdá být správné
Protože jsi odešel z mého života
Láska je ztracený pocit
To mi sekne jako nůž v srdci
Obklopuje mě teď Darlinova prázdnota
A řetězy jsou dnes večer všude kolem mě
A jsem vázán na tvou lásku
Ale když se začne tlačit
Vypadá to jako nekonečný boj, tak mi to řekni
Máte to ve svém srdci?
Ještě jednou zkusit, než se rozloučíme s láskou
Abychom to mohli zkusit znovu, zlato
Máte to ve svém srdci? Ztrácím mysl?
Možná jsem byl příliš slepý, než abych to viděl
Že naše láska mohla někdy skončit
Ale zlato, pokud to máš ve svém srdci
Nikdy se ode mě nerozdělíš
Jen další noc na filmové show
Viděl jsem tě z dálky, ale nevěděl jsi to
I když čas uplynul, stále dokážu přečíst tvou tvář
Poznal jsem to děvče, díky tobě se cítila tak nevhodně
Chlapče, já vím, i když jsme se rozloučili navždy, vím
Nikdy jsme nemohli nechat naše sny zemřít
Protože se dívám kolem sebe, nelíbí se mi, co jsem našel
Chlapče, nepodívej se mi do očí a neřekni mi to
Máte to ve svém srdci?
Ještě jednou zkusit, než se rozloučíme s láskou
Abychom to mohli zkusit znovu, zlato
Máte to ve svém srdci? Ztrácím mysl?
Možná jsem byl příliš slepý, než abych to viděl
Že naše láska mohla někdy skončit
Ale zlato, pokud to máš ve svém srdci
Nikdy se ode mě nerozdělíš
Odložme naši hrdost stranou a pokusme se být silní
Můžeme tedy dát kousky zpět tam, kam patří
Zlato, ztrácím spánek a ztrácím mnohem víc
Pokud nepůjdete zpět dveřmi mého srdce

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com