TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • george canyon – you re in the right place

Interpret: george canyon - Název: you re in the right place 

Písňové texty a překlad: george canyon - you re in the right place Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od george canyon! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od george canyon a podívejte, jaké další písničky od george canyon máme v našem archívu, např. you re in the right place.

Původní

He left Louisiana on a greyhound bus
Kicked off in Indiana, no idea where he was
With an empty stomach full of anger and doubts
Finally stole his way to a half-way house
And there a little grey-haired woman on a life long mission
Took him by the hand, said, "Boy, now you listen."
[Chorus:]
If you've lost your way, that's o.k.
Trust in me and have some faith
You know where one road ends, one more begins
Something brought you here today
If you're lost, you're in the right place
So, he went to diesel college on that little old lady's dime
Leased a fillin' station across the county line
One cold rainy night he was fixin' a flat
When Sarah rolled into his life needin' a map
He could tell she was running
She could tell he had a good heart
She said, "I don't know where I'm going."
He said, "I've been where you are."
[Chorus]
Well, that map that he gave her, she never opened up
Before morning came they'd both found love
And the days and the months and the years went by
Like that gallons of gas and cars through the drive
Sarah had just left the doctor
She could wait to share the good news
When a drunk driver stopped her out on route '62
Not knowing where to turn, he left that cemetery
Trying to out run the pain that he couldn't bury
He ran out of gas beside a little country church
And through an open window he heard these words
[Chorus]

překlad

Z Louisiany odešel autobusem chrtů
Vystartoval v Indianě, vůbec netušil, kde je
S prázdným žaludkem plným hněvu a pochybností
Nakonec si ukradl cestu do domu na půli cesty
A tam malá šedovlasá žena na celoživotní misi
Vzal ho za ruku a řekl: „Chlapče, teď poslouchej.“
[Refrén:]
Pokud jste se ztratili, je to o.k.
Důvěřujte mi a věřte
Víte, kde končí jedna silnice, začíná další
Něco vás sem dnes přivedlo
Pokud jste ztraceni, jste na správném místě
Šel tedy na desetník té malé staré dámy na dieselovou školu
Pronajal si doplňovací stanici přes krajskou hranici
Jedné chladné deštivé noci opravoval byt
Když se Sarah vrhla do jeho života, potřebovala mapu
Věděl, že běží
Věděla, že má dobré srdce
Řekla: „Nevím, kam jdu.“
Řekl: „Byl jsem tam, kde jsi.“
[Refrén]
Ta mapa, kterou jí dal, se nikdy neotevřela
Než přišlo ráno, oba našli lásku
A dny, měsíce a roky ubíhaly
Jako ty galony benzínu a auta přes pohon
Sarah právě opustila lékaře
Mohla počkat, až se podělí o dobrou zprávu
Když ji opilý řidič zastavil na trase '62
Nevěděl, kam se obrátit, opustil hřbitov
Pokoušet se utéct bolest, kterou nemohl pohřbít
Došel mu benzín vedle malého venkovského kostela
A otevřeným oknem slyšel tato slova
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com