TEXTPREKLAD.COM

Interpret: george canyon - Název: the shaft 

Písňové texty a překlad: george canyon - the shaft Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od george canyon! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od george canyon a podívejte, jaké další písničky od george canyon máme v našem archívu, např. the shaft.

Původní

Can you smell that McDonell it don't smell so well
Or the one in the cage tipped over and fell
And if we lived to see Sunday be able to tell
Of the terror below and the place we call Hell
'Cause it's a shaft that will feed us and the shaft that will kill
Our brothers and fathers who die by her will
The fishing is slow and there's work to be done
So I'll put on my hat and I'll go underground
Now I fear for my children, I fear for my wife
And if I don't make it back now I've had a good life
For there's a cave in behind us only one way to go
Down deep in the shaft so far below
'Cause it's the shaft that will feed us and the shaft that will kill
Our brothers and fathers who die by her will
The fishing is slow and there's work to be done
So I'll put on my hat and I'll go underground
What do you say to a family of one
Who don't come back up with the rest
Is it better to let them just mourn by themselves
Or tell 'em he was one of the best
There's a flash above head, is it fire or light
McDonell lies seethin' the draggers in sight
And a few hours later we'll be smellin' sweet air
With all of our children the stores we'll share
Of the shaft that will feed us and the shaft that will kill
Our brothers and fathers who die by her will
The fishing is slow and there's work to be done
So I'll put on my hat and I'll go underground
So I put on my hat and I go underground

překlad

Cítíš ten McDonell, že necítí tak dobře
Nebo se ten v kleci převrátil a spadl
A kdybychom se dočkali neděle, abychom to mohli říct
Teroru dole a místa, kterému říkáme peklo
Protože to je násada, která nás bude krmit, a násada, která bude zabíjet
Naši bratři a otcové, kteří zemřou z její vůle
Rybolov je pomalý a je třeba pracovat
Takže si nasadím klobouk a půjdu do podzemí
Nyní se bojím o své děti, bojím se o svou ženu
A když to teď nevrátím, měl jsem dobrý život
Neboť za námi je jeskyně jen jedním způsobem
Hluboko v šachtě tak daleko dole
Protože je to násada, která nás bude krmit, a násada, která bude zabíjet
Naši bratři a otcové, kteří zemřou z její vůle
Rybolov je pomalý a je třeba pracovat
Takže si nasadím klobouk a půjdu do podzemí
Co říkáte rodině jednoho člověka
Kdo se nevrátí se zbytkem
Je lepší nechat je jen truchlit sami
Nebo jim řekněte, že byl jedním z nejlepších
Nad hlavou je záblesk, je to oheň nebo světlo
McDonell leží a na dohled vidí draggery
A o pár hodin později budeme cítit sladký vzduch
Se všemi našimi dětmi obchody, které sdílíme
Šachty, která nás bude krmit, a šachty, která bude zabíjet
Naši bratři a otcové, kteří zemřou z její vůle
Rybolov je pomalý a je třeba pracovat
Takže si nasadím klobouk a půjdu do podzemí
Takže si nasadím klobouk a jdu do podzemí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com