TEXTPREKLAD.COM

Interpret: george canyon - Název: happy man 

Písňové texty a překlad: george canyon - happy man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od george canyon! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od george canyon a podívejte, jaké další písničky od george canyon máme v našem archívu, např. happy man.

Původní

I drive an 85 Chevrolet pick up truck,
Got dust on the dash to bring her good luck.
She never breaks down, she never gives up,
Still goin' strong.
Got a job in the city, get up before dawn,
Drive 60 miles an hour to get back home.
The girl I love and a five year old,
I got no regrets, this is as good as it gets.
[Chorus]
I'm a happy man
I've got everything I need,
Standing right in front of me.
It's a simple plan,
But it seems to work just fine.
I count my blessings all the time
For who I am,
I'm a happy man.
There's a river that runs through my back yard.
Don't know where it ends,
Don't know where it starts.
It whispers my name, and it speaks to my heart,
Like an old friend.
there's a place down by the property line,
Two young lovers made a promise one time.
They carved their initials in the side of a tree for eternity
Well baby that's you and me.
[Chorus]
Give me faith, give me freedom,
Friends and family
Like the little gifts from heaven
Right down here with me.
[Chorus]
Hey I'm a Happy Man.

překlad

Řídím pickup 85 Chevrolet,
Měl prach na palubní desce, aby jí přinesl štěstí.
Nikdy se nerozbije, nikdy se nevzdá
Stále jde silný.
Získal práci ve městě, vstal před úsvitem,
Jeďte 60 mil za hodinu a vraťte se zpět domů.
Dívka, kterou miluji a pětiletá,
Nelituji, je to tak dobré, jak to jen jde.
[Refrén]
Jsem šťastný muž
Mám všechno, co potřebuji,
Stojím přímo přede mnou.
Je to jednoduchý plán,
Ale zdá se, že to funguje dobře.
Stále počítám svá požehnání
Pro to, kdo jsem
Jsem šťastný muž.
Můj dvorek protéká řekou.
Nevím, kde to končí,
Nevím, kde to začíná.
Šeptá mé jméno a mluví k mému srdci,
Jako starý přítel.
u majetkové linie je místo,
Dva mladí milenci jednou slíbili.
Na věčnost vytesali své iniciály do boku stromu
No zlato to jsme ty a já.
[Refrén]
Dej mi víru, dej mi svobodu,
Přátelé a rodina
Jako malé dary z nebe
Tady dole se mnou.
[Refrén]
Hej, jsem šťastný muž.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com