TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gene pitney – town without pitty

Interpret: gene pitney - Název: town without pitty 

Písňové texty a překlad: gene pitney - town without pitty Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gene pitney! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gene pitney a podívejte, jaké další písničky od gene pitney máme v našem archívu, např. town without pitty.

Původní

When you're young and so in love as we
And bewildered by the world we see
Why do people get a soul
Ony those in love would know
What a town without pity can do
If we stop to gaze upon a star
People talk about how "bad" we are
Ours is not an easy age
We're like tigers in a cage
What a town without pity can do
The young have problems
Many problems
We need an understanding heart
Why don't they help us
Try to help us
Before this plain granted planet falls apart
Take these eager lips and hold me fast
I'm afraid this kind of joy can't last
How can we keep love alive
How can anything survive
When these little minds tear you in two
What a town without pity can do

překlad

Když jsi mladý a tak zamilovaný jako my
A zmateni světem, který vidíme
Proč lidé dostávají duši
Všichni v lásce by to věděli
Co dokáže město bez lítosti
Pokud přestaneme hledět na hvězdu
Lidé mluví o tom, jak jsme „špatní“
Náš není snadný věk
Jsme jako tygři v kleci
Co dokáže město bez lítosti
Mladí mají problémy
Mnoho problémů
Potřebujeme pochopení srdce
Proč nám nepomáhají
Zkuste nám pomoci
Předtím, než se tato planina s prostými granáty rozpadne
Vezmi si tyto dychtivé rty a drž mě pevně
Obávám se, že tento druh radosti nemůže trvat
Jak můžeme udržovat lásku naživu
Jak může něco přežít
Když tě tyto malé mysli trhají na dvě části
Co dokáže město bez lítosti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com