TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gene pitney – if i didn t have a dime to play the jukebox

Interpret: gene pitney - Název: if i didn t have a dime to play the jukebox 

Písňové texty a překlad: gene pitney - if i didn t have a dime to play the jukebox Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gene pitney! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gene pitney a podívejte, jaké další písničky od gene pitney máme v našem archívu, např. if i didn t have a dime to play the jukebox.

Původní

If I didn't have a dime,and I didn't take the time
To play the juke box
Whoa-o-o Saturday night would have been a
Sad and lonely night for me
And if you weren't standing there
Ruby lips and golden hair, beside the juke box
Whoa-o-o I'd have lost my chance to hold
You while you danced with me,umm hum
While the records turned and turned
We danced and learned, our hearts had
Yearned for this
Neath the moon we walked and walked and
Talked of love, and then...we kissed
Now with every sweet caress
Oh my darlin' have I blessed that
Little juke box
Whoa-o-o love songs that they sing
Wouldn't mean a single thing
Even though you're standing there
Ruby lips and golden hair
If I didn't have a dime and I didn't
Take the time...to play the juke box

překlad

Kdybych neměl desetník, a nebral jsem si čas
Chcete-li hrát juke box
Whoa-o-o sobotní noc by byla
Smutná a osamělá noc pro mě
A pokud jste tam nestáli
Rubínové rty a zlaté vlasy, vedle hracího boxu
Whoa-o-o, ztratil bych šanci držet
Ty, když jsi se mnou tančil, hm hučení
Zatímco se záznamy otáčely a otáčely
Tančili jsme a učili se, naše srdce měla
Toužil po tom
Pod měsícem jsme chodili a chodili a
Mluvili jsme o lásce a pak ... jsme se líbali
Nyní s každým sladkým pohlazením
Ó můj drahý, že jsem tomu požehnal
Malá hrací skříňka
Whoa-o-o milují písně, které zpívají
To by neznamenalo jedinou věc
I když tam stojíš
Rubínové rty a zlaté vlasy
Kdybych neměl desetník a neměl
Udělejte si čas ... na hraní juke boxu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com