TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gemma hayes - Název: home 

Písňové texty a překlad: gemma hayes - home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gemma hayes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gemma hayes a podívejte, jaké další písničky od gemma hayes máme v našem archívu, např. home.

Původní

Last night in Chicago, last week in New York,
last Christmas between near and far?
If I search for one thing that I really can't find,
the answer must be in my heart,
I count every second since you went away,
lost one million faces at all,
but the world turns around while the time's passin`by,
let everything live and let die.
Refrain:
I want you to come back and carry me home,
through thunderstorm lightning and fears.
So I walk through the world and see your face again,
I wish that one day you'll be there.
I wish one day in my heart,
there is more than pleasure and pain?
I'm with you when sleep cames, I find you in dreams,
image that you call my name,
Where are you where have you been so long ago,
that my heart remember it all?
Why this life must be so hard with you in my mind?
Please leave my head leave me alone!
Refrain:
I want you to come back and carry me home,
through thunderstorm lightning and fears.
So I walk through the world and see your face again,
I wish that one day you'll be there.

překlad

Minulou noc v Chicagu, minulý týden v New Yorku,
poslední Vánoce mezi blízkým a vzdáleným?
Pokud hledám jednu věc, kterou opravdu nemohu najít,
odpověď musí být v mém srdci,
Počítám každou sekundu, protože jsi odešel,
ztratil vůbec jeden milion tváří,
ale svět se otáčí, zatímco čas plyne,
nech vše žít a nechat zemřít
Refrén:
Chci, aby ses vrátil a odnesl mě domů,
přes bouřkový blesk a obavy.
Procházím světem a znovu vidím tvou tvář
Přeji si, abys tam jednoho dne byl.
Přeji si jeden den ve svém srdci,
existuje víc než potěšení a bolest?
Jsem s tebou, když se spí, nalézám tě ve snech,
obrázek, kterému říkáš moje jméno,
Kde jsi, kde jsi byl tak dávno,
že moje srdce si to všechno pamatuje?
Proč ten život musí být s tebou v mé mysli tak tvrdý?
Nech mě prosím hlavu, nech mě být!
Refrén:
Chci, aby ses vrátil a odnesl mě domů,
přes bouřkový blesk a obavy.
Procházím světem a znovu vidím tvou tvář
Přeji si, abys tam jednoho dne byl.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com