TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • gavin friday the man seezer – tell tale heart

Interpret: gavin friday the man seezer - Název: tell tale heart 

Písňové texty a překlad: gavin friday the man seezer - tell tale heart Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gavin friday the man seezer! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od gavin friday the man seezer a podívejte, jaké další písničky od gavin friday the man seezer máme v našem archívu, např. tell tale heart.

Původní

Torn between the light and the dark. the heathen smiles, the tell tale heart. he hides away, it is his home. his saving grace, he lives alone. the silence cuts so deep within. for all is lost he
Never win. secrets come and secrets go, that only his heart ever knows. and outside is the real world, the weird and the wonderful. he is afraid to be alone, he is alone. he wants to touch the f
G of her loneliness, to watch her cry is to watch him die. the heart it was the main thing to see and believe, it will do you no harm to call and try for love, for love, for love. he placed a pi
F velvet upon the shame, the ultimate cover up the hidden lie. to die with ones mouth full of ashes, ooh, it will do you no harm to call and try for love, for love, for love. tattle tell, tattle
, tell tale heart.

překlad

Roztrhaný mezi světlem a tmou. pohané se usmívají, vyprávěcí srdce. schovává se, je to jeho domov. díky své spásné milosti žije sám. ticho se zařezává tak hluboko uvnitř. protože všechno je ztraceno on
Nikdy nevyhraj. tajemství přicházejí a tajemství jdou, to ví jen jeho srdce. a venku je skutečný svět, divný a úžasný. bojí se být sám, je sám. chce se dotknout f
G její osamělosti, sledovat její křik znamená sledovat ho umírat. srdce, které bylo hlavní věcí vidět a věřit, nebude vám škoda volat a zkoušet lásku, lásku, lásku. položil pí
F samet na hanbu, konečná zakrýt skrytou lež. zemřít s ústy plnými popela, ooh, neublíží ti to, když budeš volat a zkoušet lásku, lásku, lásku. tattle, tattle
, řekni pohádkové srdce.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com