TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • gavin friday the man seezer – saint divine

Interpret: gavin friday the man seezer - Název: saint divine 

Písňové texty a překlad: gavin friday the man seezer - saint divine Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gavin friday the man seezer! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od gavin friday the man seezer a podívejte, jaké další písničky od gavin friday the man seezer máme v našem archívu, např. saint divine.

Původní

I'll tell you now the story of a friend of mine
A small town boy named 'saint divine'
At his red flamed hair they would laugh and stare
As he searched in vain for friends to find
His mother, father and brother too...
They told him "...we don't see the world like you..."
So he blew a kiss, he waved bye bye
For love... it don't live here
"all the tears he holds inside... he gotta go away
...are the tears he must hide..."
Looking for love...
So he goes to a big and bright city
Where friends ecstatic are never cruel
Forgets the clouds grabs the silver lining
The lipstick boy can boogaloo
And life is just one crazy ball
'cause down at king tut tuts he knows them all
But the queen is still a queer
And love... it don't live here.
"all the tears he holds inside... he gotta go away
...are the tears he must hide...looking for.
Looking for love...
All the love he fails to find...he gotta go away
...will his dreams run out of time? ...looking for,
Looking for love..."
Saint saint divine how you wear the woman
What one calls a sinner another will a saint
Who is to say what is right from wrong
It's friday night! it's time to party
The sacred cow can 'bang-a-gong'
Sing you sinners, dance you saints
Anyway your body 'n' souls inclined.
Laugh you lovers at those who hate
In each an adam and eve entwined...

překlad

Řeknu vám nyní příběh mého přítele
Malý městský chlapec jménem „svatý božský“
U jeho rudých plamenů se smáli a zírali
Jak marně hledal přátele, aby je našli
Jeho matka, otec a bratr také ...
Řekli mu „... nevidíme svět jako ty ...“
Odfoukl polibek a zamával na shledanou
Pro lásku ... nežije to tady
„všechny slzy, které drží uvnitř ... musí jít pryč
... jsou slzy, které musí skrývat ... “
Hledání lásky...
Takže jde do velkého a jasného města
Kde přátelé ve vytržení nikdy nejsou krutí
Zapomíná, že mraky popadají stříbrnou podšívku
Rtěnka chlapec může boogaloo
A život je jen jedna šílená koule
protože dole na King Tut Tuts zná všechny
Ale královna je stále divná
A láska ... nežije to tady.
„všechny slzy, které drží uvnitř ... musí jít pryč
... jsou slzy, které musí skrývat ... hledat.
Hledání lásky...
Všechna láska, kterou nedokáže najít ... musí jít pryč
... dojde mu čas? ...hledat,
Hledání lásky..."
Svatý božský, jak nosíš tu ženu
To, co jeden nazývá hříšníkem, druhý bude svatým
Kdo má říkat, co je správné od špatného
Je páteční noc! je čas na párty
Posvátná kráva může „bang-a-gong“
Zpívejte, hříšníci, tancujte svatí
Vaše tělo a duše byly nakloněny.
Smějte se milenci těm, kteří nenávidí
V každém se Adam a Eva propletli ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com