TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gary numan - Název: exile 

Písňové texty a překlad: gary numan - exile Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gary numan! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od gary numan a podívejte, jaké další písničky od gary numan máme v našem archívu, např. exile.

Původní

I heard it in my sleep
A voice more dead than old
I thought I'd known the fear
But then it touched my soul and said:
You will pray for me
Bow your head to me.
It came for me at night
And took me dream by dream
To where everything is dark
And no-one hears you scream
Took everything I loved
And turned love into pain
It said I'm the prophecy
And I'll make you believe in me.
Sacrifice for me
Be humility.
It said:
I'll make everyone pay
I'll make everyone pay
Some things you can't forget
I'll make everyone pay
Some things you can't forgive
I'll make everyone pay.
And so it comes to this
Death or eternity?
Or would you like to pay
For all humanity?
Do you believe in faith?
Than choose. heaven or hell or me?
A shadow on the sane
The final treachery of god.
You will kneel for me
Lose your eyes for me.
Betray the world for me
Burn your soul for me.
It said:
I'll make everyone pay
I'll make everyone pay
Some things you can't forget
I'll make everyone pay
Some things you can't forgive
I'll make everyone pay.

překlad

Slyšel jsem to ve spánku
Hlas mrtvý než starý
Myslel jsem, že jsem ten strach poznal
Ale pak se to dotklo mé duše a řeklo:
Budeš se za mě modlit
Skloň hlavu ke mně.
Přišlo to pro mě v noci
A vzal mě snem za snem
Tam, kde je všechno temné
A nikdo vás neslyší křičet
Vzal jsem všechno, co jsem miloval
A proměnil lásku v bolest
Říkalo se, že jsem proroctví
A přinutím tě věřit ve mě.
Oběť pro mě
Buďte pokorní.
Řeklo:
Nechám každého platit
Nechám každého platit
Na některé věci nemůžete zapomenout
Nechám každého platit
Některé věci si nemůžeš odpustit
Nechám každého platit.
A tak k tomu dojde
Smrt nebo věčnost?
Nebo byste chtěli zaplatit
Pro celé lidstvo?
Věříte ve víru?
Než si vybrat. nebe nebo peklo nebo já?
Stín na rozumu
Poslední zrada boha.
Poklekneš pro mě
Ztrať pro mě oči.
Zradit svět pro mě
Spal svou duši za mě.
Řeklo:
Nechám každého platit
Nechám každého platit
Na některé věci nemůžete zapomenout
Nechám každého platit
Některé věci si nemůžeš odpustit
Nechám každého platit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com