TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gary numan - Název: check it 

Písňové texty a překlad: gary numan - check it Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gary numan! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od gary numan a podívejte, jaké další písničky od gary numan máme v našem archívu, např. check it.

Původní

Something isn't right
I get the feeling I'm not driving
Something hasn't quite
Taken over but it's trying
Check it, check it
The question now is time
The hours pass so slowly
I know we're moving out of line
But that's the risk you're taking with me
I flicker like an old film - Black white
I'm losing track of what's real - I know
My sense of timing's not quite - OK
Maybe I'll stay tonight - So so
Fadeout, as in lose
My character is shrapnel
Broken by the views
Of men who claim to know all
(There is to know)
Something isn't right
I get the feeling I am no-one
Something hasn't quite
Stopped me from being someone
Nothing in the mirror - Check it
No photo by my bedside - Check it
My self control is missing - Check it
I'll leave with your permission - Check it

překlad

Něco není v pořádku
Mám pocit, že neřídím
Něco se nestalo
Převzato, ale zkouší se to
Zkontrolujte to, zkontrolujte to
Otázkou nyní je čas
Hodiny plynou tak pomalu
Vím, že se pohybujeme z řady
Ale to je riziko, které podstupuješ se mnou
Blikám jako starý film - černo-bílý
Ztrácím přehled o tom, co je skutečné - vím
Můj smysl pro načasování není úplně v pořádku
Možná zůstanu dnes večer - Takže ano
Fadeout, jako v prohře
Moje postava je šrapnel
Rozbitý pohledy
Mužů, kteří tvrdí, že vědí všechno
(Je třeba vědět)
Něco není v pořádku
Mám pocit, že nejsem nikdo
Něco se nestalo
Zabránilo mi být někým
Nic v zrcadle - zkontrolujte to
Žádná fotka u mého lůžka - zkontrolujte to
Chybí moje sebeovládání - zkontrolujte to
Odejdu s vaším svolením - zkontrolujte to

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com