TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • gary numan – are friends electric

Interpret: gary numan - Název: are friends electric 

Písňové texty a překlad: gary numan - are friends electric Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gary numan! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od gary numan a podívejte, jaké další písničky od gary numan máme v našem archívu, např. are friends electric.

Původní

It's cold outside
And the paint's peeling off of my walls
There's a man outside
In a long coat, grey hat, smoking a cigarette
Now the light fades out
And I wonder what I'm doing
In a room like this
There's a knock on the door
And just for a second I thought
I remembered you
So now I'm alone
Now I can think for myself
About little deals
And issues
And things that I just don't understand
A white lie that night
Or a sly touch at times
I don't think it meant anything to you
So I open the door
It's the 'friend' that I'd left in the hallway
'Please sit down'
A candlelit shadow on a wall near the bed
You know I hate to ask
But are 'friends' electric?
Only mine's broke down
And now I've no-one to love
So I found out your reasons
For the phone calls and smiles
And it hurts
And I'm lonely
And I should never have tried
And I missed you tonight
It must be time to leave
You see it meant everything to me

překlad

Venku je zima
A barva se odlupuje z mých stěn
Venku je muž
V dlouhém kabátě, šedém klobouku, kouřící cigaretu
Nyní světlo mizí
A zajímalo by mě, co dělám
V takové místnosti
Ozvalo se zaklepání na dveře
A jen na vteřinu jsem si myslel
pamatuji si tě
Takže teď jsem sám
Teď si mohu myslet sám
O malých obchodech
A problémy
A věci, kterým prostě nerozumím
Té noci bílá lež
Nebo občas lstivý dotek
Myslím, že to pro vás nic neznamenalo
Takže otevírám dveře
Je to ‚přítel ', kterého jsem nechal na chodbě
'Posaďte se, prosím'
Stín při svíčkách na zdi blízko postele
Víš, že se nerad ptám
Jsou ale „přátelé“ elektrické?
Pouze moje se porouchala
A teď nemám nikoho, koho bych miloval
Takže jsem zjistil vaše důvody
Pro telefonní hovory a úsměvy
A bolí to
A jsem osamělý
A nikdy jsem to neměl zkoušet
A dnes večer jsi mi chyběl
Musí být čas odejít
Vidíš, že to pro mě znamenalo všechno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com