TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gang of four – anthrax remastered

Interpret: gang of four - Název: anthrax remastered 

Písňové texty a překlad: gang of four - anthrax remastered Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gang of four! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gang of four a podívejte, jaké další písničky od gang of four máme v našem archívu, např. anthrax remastered.

Původní

Woke up this morning desperation a. m

What I've been saying won't say them again

My head's not empty, it's full with my brain

The thoughts I'm thinking

Like piss down a drain

And I feel like a beetle on its back

And there's no way for me to get up

Love'll get you like a case of anthrax

And that's something I don't want to catch

Ought to control what I do to my mind

Nothing in there but sunshades for the blind

Only yesterday I said to myself

The things I'm doing are not good

For my health

"Love crops up quite a lot as something to sing about

Cos most groups make most of their songs about falling in love

Or how happy they are to be in love

You occasionally wonder why these groups do sing about it all the time -

It's because these groups think there's something very special about it

Either that or else it's because everybody else sings about it and always has

You know to burst into song you have to be inspired

And nothing inspires quite like love

These groups and singers think that they appeal to everyone

By singing about love because apparently everyone has or can love

Or so they would have you believe anyway

But these groups seem to go along with what, the belief

That love is deep in everyone's personality

I don't think we're saying there's anything wrong with love

We just don't think that what goes on between two people

Should be shrouded with mystery."

Love'll get you like a case of anthrax

And that's something I don't want to catch

Love'll get you like a case of anthrax

And that's something I don't want to catch

překlad

Dnes ráno se probudil zoufalství a. m

To, co jsem říkal, nebudu říkat znovu

Moje hlava není prázdná, je plná mého mozku

Myšlenky, které mě napadají

Jako moč do kanálu

A já se cítím jako brouk na zádech

A není pro mě způsob, jak vstát

Láska tě dostane jako případ antraxu

A to je něco, co nechci chytit.

Měl bych kontrolovat, co dělám se svou myslí.

Nic v ní není, jen sluneční clony pro slepé

Ještě včera jsem si říkal

To, co dělám, není dobré

Pro mé zdraví

"Láska se často objevuje jako něco, o čem se zpívá.

Protože většina skupin zpívá většinu svých písní o zamilovanosti.

nebo jak jsou šťastní, že jsou zamilovaní

Člověk se občas diví, proč o tom ty skupiny pořád zpívají -

Je to proto, že si tyhle skupiny myslí, že je na ní něco zvláštního.

Buď je to proto, že o tom zpívají všichni ostatní a vždycky zpívali.

Víš, že k tomu, abys mohl začít zpívat, musíš mít inspiraci.

A nic neinspiruje tak jako láska

Tyhle skupiny a zpěváci si myslí, že osloví každého.

že zpívají o lásce, protože zřejmě každý má nebo může milovat.

Nebo si to alespoň myslí.

Ale zdá se, že tyhle skupiny jdou s čím, s tou vírou.

že láska je hluboko v osobnosti každého člověka.

Nemyslím si, že bychom říkali, že je na lásce něco špatného.

Jen si nemyslíme, že to, co se děje mezi dvěma lidmi.

by mělo být zahaleno tajemstvím."

Láska tě dostane jako případ antraxu.

A to je něco, co nechci chytit.

Láska tě dostane jako sněť slezinná.

A to je něco, co nechci chytit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com