TEXTPREKLAD.COM

Interpret: g g allin - Název: son of evil 

Písňové texty a překlad: g g allin - son of evil Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od g g allin! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od g g allin a podívejte, jaké další písničky od g g allin máme v našem archívu, např. son of evil.

Původní

Laying on the floor in a pool of blood and cum
My demons lay beside as I kiss them one by one
Then on that day I met a force that nothing will compare
I was born the son of evil when I fuck the devil there
My daddy was a powerful soul back in '56
My mother was a virgin when she first felt his prick
Then on August 29th, baby Jesus Christ was born
An alien to the world, he was set out to destroy
I'm the son of evil, the God of Fire in Hell
I'm the son of evil, the one you'll never know
As I look into your eyes, you only cry for help
I want to paralyze you 'cause I only love myself
But when I was reborn from the day I fucked the devil
Nothing will come close to me beacuse I am immortal
Many lives I've lived, and many times I've died
But my soul cannot be stopped, as it's on an endless ride
As I look into your eyes, you see and I see stare
I want to bring you to your knees, destroy your life right there
Put your hand in mine as I take you for a ride
You'll see your life be stripped away, 'cause today your gonna die
I'm the son of evil, the God of Fire in Hell
I'm the son of evil, the one you'll never know
As I look into your eyes, you only cry for help
I want to paralyze you 'cause I only love myself
Laying on the floor in a pool of blood and cum
My demons lay beside as I kiss them one by one
For on that night I met a force that nothing will compare
I was born the son of evil when I fuck the devil there
My daddy was a powerful soul back in '56
My mother was a virgin when she first felt his prick
Then on August 29th, baby Jesus Christ was born
An alien to the world, he was set out to destroy
An alien to the world, he was set out to destroy
An alien to the world, he was set out to destroy

překlad

Ležení na podlaze v kaluži krve a spermatu
Moji démoni ležel vedle sebe, když jsem je po jednom líbal
V ten den jsem pak potkal sílu, kterou nebude nic srovnávat
Narodil jsem se jako syn zla, když jsem tam šukal ďábla
Můj táta byl v roce 56 mocnou duší
Moje matka byla panna, když poprvé ucítila jeho píchnutí
Potom se 29. srpna narodilo dítě Ježíš Kristus
Byl mimozemšťanem světa a byl zničen
Jsem syn zla, Bůh ohně v pekle
Jsem syn zla, ten, kterého nikdy nepoznáš
Když se ti dívám do očí, křičíš jen o pomoc
Chci tě paralyzovat, protože miluji jen sám sebe
Ale když jsem se znovuzrodil ode dne, kdy jsem šukal ďábla
Nic se ke mně nepřiblíží, protože jsem nesmrtelný
Mnoho životů jsem žil a mnohokrát jsem zemřel
Ale moji duši nelze zastavit, protože je na nekonečné jízdě
Když se dívám do tvých očí, vidíš a vidím pohled
Chci tě srazit na kolena a zničit tam život
Dej ruku do mé, když tě vezmu na projížďku
Uvidíte, že vám život bude svlečen, protože dnes zemřete
Jsem syn zla, Bůh ohně v pekle
Jsem syn zla, ten, kterého nikdy nepoznáš
Když se ti dívám do očí, křičíš jen o pomoc
Chci tě paralyzovat, protože miluji jen sám sebe
Ležení na podlaze v kaluži krve a spermatu
Moji démoni ležel vedle sebe, když jsem je po jednom líbal
V tu noc jsem potkal sílu, kterou nebude nic srovnávat
Narodil jsem se jako syn zla, když jsem tam šukal ďábla
Můj táta byl v roce 56 mocnou duší
Moje matka byla panna, když poprvé ucítila jeho píchnutí
Potom se 29. srpna narodilo dítě Ježíš Kristus
Byl mimozemšťanem světa a byl zničen
Byl mimozemšťanem světa a byl zničen
Byl mimozemšťanem světa a byl zničen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com