TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • freshie – we re all angels

Interpret: freshie - Název: we re all angels 

Písňové texty a překlad: freshie - we re all angels Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od freshie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od freshie a podívejte, jaké další písničky od freshie máme v našem archívu, např. we re all angels.

Původní

First Verse:
looking out the mirror, i see a thousand people
gotta different struggle but wanna be taken equal
in society people start discriminatin
but in history they said we are the free-est nation
i wonder how things changed from when my grandma was
alive and i was just livin' life because she showed me love
and now people neglect, kill.. cause no respect
for family and anybody else's seem to touch they chest
where they heart pumps cause god hasn't given up
havent sent you home even though we all keep messin up
he's givin up a chance and i just wanna see us smile
the worlds so corrupt now i walk around and count the frowns
Chorus:
..what i go to do to
make everything the way it was
..when everbody was happy
and nobody seemed to make ish up.
..when people in life wasn't fake
and life was sweet as grandma's cake
..i wanna see a smile on faces,
cause we're all angels
Second Verse:
we all got our problems, some's more serious
some parents chill, others get real furious
some kids get voilated, church people love to praise it
some kids like masterbatin' but that's their place no one's the greatest
...who am i to judge, one of god's childs
when i have my own problems and i have my own doubts
they say don't judge a book by a cover.. why?
it's probably wrong and you don't know their feelings thats inside
people make a change, but others never focus
or care for other people, those the ones that aren't the closest
to them selves, instead of talkin' we should help
people get free and open and unlock them from they cell
so tell me
Chorus:
..what i go to do to
make everything the way it was
..when everbody was happy
and nobody seemed to make ish up.
..when people in life wasn't fake
and life was sweet as grandma's cake
..i wanna see a smile on faces,
cause we're all angels
Third Verse:
...you can, take my hand
and can, live your life
the way you wanted to
there's nothing wrong with you
..don't let, people tell ya
..you're nothing.. you're a failure
just be real with yourself
what i gotta dooooo
(i wanna make a difference)
(tell if you listenin)
Chorus:
..what i go to do to
make everything the way it was
..when everbody was happy
and nobody seemed to make ish up.
..when people in life wasn't fake
and life was sweet as grandma's cake
..i wanna see a smile on faces,
cause we're all angels

překlad

První verš:
při pohledu ze zrcadla vidím tisíc lidí
Musí to být jiný boj, ale chci být rovni
ve společnosti lidé začínají diskriminovat
ale v historii říkali, že jsme svobodný národ
Zajímalo by mě, jak se věci změnily od doby, kdy byla moje babička
naživu a jen jsem žil život, protože mi ukázala lásku
a teď lidé zanedbávají, zabíjejí .. nezpůsobují žádnou úctu
pro rodinu a kohokoli jiného se zdá, že se dotýkají hrudníku
kde pumpují srdce, protože Bůh se nevzdal
přístav vás poslal domů, i když jsme všichni pořád zmatení
dává šanci a já chci jen vidět, jak se usmíváme
světy tak zkorumpované teď chodím kolem a počítám zamračení
Refrén:
... co mám dělat
udělat všechno tak, jak to bylo
... kdy byl někdo šťastný
a zdálo se, že nikdo nevymýšlí.
..když lidé v životě nebyli falešní
a život byl sladký jako babiččin dort
... chci vidět úsměv na tvářích,
protože jsme všichni andělé
Druhý verš:
všichni máme problémy, některé jsou vážnější
někteří rodiče chladnou, jiní jsou opravdu zuřiví
některé děti se dostanou do styku, církevní lidé to rádi chválí
některé děti mají rádi mistrovství, ale to je jejich místo, nikdo není nejlepší
... kdo jsem, abych soudil, jedno z Božích dětí
když mám své vlastní problémy a mám své vlastní pochybnosti
říkají neposuzujte knihu podle obálky .. proč?
je to pravděpodobně špatné a neznáš jejich pocity, které jsou uvnitř
lidé dělají změnu, ale jiní se nikdy nezaměřují
nebo se starat o jiné lidi, ty, kteří nejsou nejblíže
jim samotným, místo toho, abychom si povídali, bychom měli pomáhat
lidé se osvobodí a otevřou a odemknou je z cely
Tak mi řekni
Refrén:
... co mám dělat
udělat všechno tak, jak to bylo
... kdy byl někdo šťastný
a zdálo se, že nikdo nevymýšlí.
..když lidé v životě nebyli falešní
a život byl sladký jako babiččin dort
... chci vidět úsměv na tvářích,
protože jsme všichni andělé
Třetí verš:
... můžete, vezměte mě za ruku
a může žít svůj život
tak, jak jste chtěli
nic se ti nestalo
... nedovolte, lidé vám říkají
... nejsi nic ... jsi neúspěch
buď skutečný sám se sebou
co musím dooooo
(chci změnit)
(řekni, jestli posloucháš)
Refrén:
... co mám dělat
udělat všechno tak, jak to bylo
... kdy byl někdo šťastný
a zdálo se, že nikdo nevymýšlí.
..když lidé v životě nebyli falešní
a život byl sladký jako babiččin dort
... chci vidět úsměv na tvářích,
protože jsme všichni andělé

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com