TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • freedom fry – the wilder mile

Interpret: freedom fry - Název: the wilder mile 

Písňové texty a překlad: freedom fry - the wilder mile Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od freedom fry! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od freedom fry a podívejte, jaké další písničky od freedom fry máme v našem archívu, např. the wilder mile.

Původní

Guess we weren't born to be lovers,
Maybe in another time,
It might be silly but we know know know,
We're down but we're not out,
Part with the ornery people,
Bleachers on another side,
Drunks in the think tanks go go go,
We'll drown before we're out,
We'll be the people staring back at the sun,
Everyone, Everyone,
We'll be the people living while we're young,
Everyone, Everyone,
Guess we were born for each other,
Here to make the other cry,
And when the empty eyes show show show,
We'll tie them up inside,
So give me more than a reason,
Reaching for some other side,
I fake the widest smile so so so,
Break in or break me out,
We'll be the people staring back at the sun,
Everyone, Everyone,
We'll be the people living while we're young,
Everyone, Everyone,
Head to the wilder mile,
Say this is never over,
Freewheeling grown up child,
High as the moon is sober
We'll be the people staring back at the sun,
Everyone, Everyone,
We'll be the people living while we're young,
Everyone, Everyone,
Everyone, Everyone,
Everyone, Everyone

překlad

Asi jsme se nenarodili jako milenci
Možná v jindy
Může to být hloupé, ale my víme, víme,
Jsme dole, ale nejsme venku,
Rozloučit se s otravnými lidmi,
Bělidla na druhé straně,
Opilci v think tancích jdi jdi jdi,
Utopíme se, než budeme venku,
Budeme lidmi hledícími zpět na slunce,
Všichni, všichni,
Budeme lidé žijící, zatímco jsme mladí,
Všichni, všichni,
Asi jsme se narodili jeden pro druhého,
Tady rozplakat druhého
A když prázdné oči ukazují show ukazují,
Uvázáme je dovnitř,
Tak mi dej víc než důvod,
Sáhl po nějaké druhé straně,
Falešný nejširší úsměv, takže tak,
Vtrhni nebo mě vylom,
Budeme lidmi hledícími zpět na slunce,
Všichni, všichni,
Budeme lidé žijící, zatímco jsme mladí,
Všichni, všichni,
Vydejte se na divočejší míli
Řekni, že to nikdy neskončí
Volně vyrostlé dítě,
Vysoko jako měsíc je střízlivý
Budeme lidmi hledícími zpět na slunce,
Všichni, všichni,
Budeme lidé žijící, zatímco jsme mladí,
Všichni, všichni,
Všichni, všichni,
Všichni, všichni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com