TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fred hammond – keep on praisin

Interpret: fred hammond - Název: keep on praisin 

Písňové texty a překlad: fred hammond - keep on praisin Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fred hammond! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fred hammond a podívejte, jaké další písničky od fred hammond máme v našem archívu, např. keep on praisin.

Původní

Oh, yeah

I will bless You Lord because You've been so good

You have been my strength in the time of weakness

There's never been a time I couldn't count on You

So I will bless You, oh, Lord, in the midst of the people

Come on somebody, right here, right now

We come to give Your name to glory

Somebody help me

Sisters tell me something, come on

Looked around the week was gone

Worked my fingers to the bone, I should've known

That the struggle I had faced wasn't over

Drama won't leave me alone

When the world all around me gives me every reason to faint

My first and the last real defense is to stand and to say

No matter what is going on

My God still sits upon the throne

I might get down but not for long

My praise will keep me moving on

Join in together like this, like this come on

Sister tell me something else

Turned around I'd made it through

Wasn't sure of how I would but the Lord you knew

That my strength would surely fade but You'd cover

And my joy You would renew

You know the enemy seeks and he roars with his plans to abuse

In the midst of his rage and his lies let us stand on the truth

No matter what is going on

My God still sits upon the throne

I might get down but not for long

My praise will keep me moving on

No matter what the circumstance

I know my life is in His hands

The storms may come but not for long

My praise will keep me moving on

Now if I'm really honest I really gotta say

That I get somewhat discouraged when trials come my way

But this will be my choice, will be my choice

No matter what the day may bring to you

Keep praising God

Whether up or down, whether good or bad

Keep your praise always

No matter what the day may bring to you

Keep praising God

Whether this or that, just don't hold back

Keep your praise flowing

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep your praise always

No matter what the day may bring to you

Keep praisin' God

Whether up or down, whether good or bad

Keep your faith always

No matter what the day may bring to you

Keep praisin' God

Whether this or that, just don't hold back

Keep your faith strong and

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep your praise always

Somebody will join togerther

Well it seemed like your world is going crazy

That's all what you do

Get the praise, get the praise, get the praise

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep your praise always

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep your praise always

[Incomprehensible] your hands, let me hear the [Incomprehensible]

When the world all around you is sinking sand

Somebody lift your hands and say I

I'm gonna pay theme any way, somebody say

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep your praise always

překlad

Oh, yeah

Budu Ti žehnat, Pane, protože jsi byl tak dobrý.

Byl jsi mou silou v čase slabosti

Nikdy nebylo období, kdy bych se na Tebe nemohl spolehnout

Tak Ti budu žehnat, ó, Pane, uprostřed lidí

Přijďte někdo, právě sem, právě teď

Přicházíme vzdát slávu Tvému jménu

Pomozte mi někdo

Sestry, řekněte mi něco, no tak

Rozhlédl se týden byl pryč

Pracoval jsem až do morku kostí, měl jsem to vědět.

Že boj, kterému jsem čelil, ještě neskončil

Drama mě nenechá na pokoji

Když svět kolem mě mi dává všechny důvody k mdlobám

Moje první a poslední skutečná obrana je stát a říct.

Ať se děje cokoliv

Můj Bůh stále sedí na trůnu

Možná padnu, ale ne na dlouho

Má chvála mě udrží v pohybu

Připojte se společně takhle, takhle pojďte dál

Sestro, řekni mi něco jiného

Otočil jsem se, že jsem to zvládl

Nebyl jsem si jistý, jak bych to zvládl, ale Pane, ty jsi věděl.

Že moje síla určitě vyprchá, ale Ty mě přikryješ

A mou radost bys obnovil

Ty víš, že nepřítel hledá a řve se svými plány zneužít

Uprostřed jeho zuřivosti a lží stůjme na pravdě

Bez ohledu na to, co se děje

Můj Bůh stále sedí na trůnu

Možná se dostanu na dno, ale ne na dlouho

Má chvála mě udrží v pohybu

Bez ohledu na okolnosti

Vím, že můj život je v Jeho rukou

Bouře mohou přijít, ale ne na dlouho

Má chvála mě udrží v pohybu

Teď, když budu opravdu upřímný, musím říct.

že jsem poněkud sklíčený, když mi do cesty přijdou zkoušky.

Ale tohle bude moje volba, bude to moje volba

Bez ohledu na to, co ti den může přinést

Chvalte Boha dál

Ať už je nahoře nebo dole, ať je to dobré nebo špatné

Chvalte se stále

Ať už ti den přinese cokoli

Chvalte Boha

Ať je to či ono, prostě se nedržte zpátky

Ať vaše chvála proudí

Chval dál, chval dál

Chvalte dál, chvalte dál

Pokračuj, pokračuj ve chválení

Neustále chvalte

Pokračuj, pokračuj v chválení

Pokračuj, pokračuj v chválení

Chvalte se stále

Ať už ti den přinese cokoli

Chvalte Boha

Ať je nahoře nebo dole, ať je to dobré nebo špatné

Zachovejte si vždy svou víru

Bez ohledu na to, co ti den přinese

Chvalte Boha

Ať je to či ono, prostě se nedrž zpátky

Udržuj svou víru silnou a

Pokračuj, pokračuj v chválení

Pokračuj, pokračuj ve chválení

Pokračuj, pokračuj ve chválení

Pořád chválit

Pokračuj, pokračuj v chválení

Chvalte se dál, chvalte se dál

Chvalte se stále

Někdo se k nám přidá

No, zdálo se, že tvůj svět se zbláznil

To je všechno, co děláš

Získejte chválu, získejte chválu, získejte chválu

Chvalte se dál

Neustále chválit

Pokračuj ve chválení

Neustále chválit

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Vždy chvalte

Pokračuj, pokračuj v chválení

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Keep on, keep praisin'

Chvalte se stále

[Nesrozumitelné] tvé ruce, ať slyším [Nesrozumitelné]

Když se svět kolem tebe potápí pískem

Zvedněte někdo ruce a řekněte I

I'm gonna pay theme any way, somebody say

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Keep on praisin'

Vždy chvalte

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com