TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • forgotten rebels – no beatles reunion

Interpret: forgotten rebels - Název: no beatles reunion 

Písňové texty a překlad: forgotten rebels - no beatles reunion Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od forgotten rebels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od forgotten rebels a podívejte, jaké další písničky od forgotten rebels máme v našem archívu, např. no beatles reunion.

Původní

Paul McCartney can't be paid enough.
For Lennon aren't the boys quite good, that's tough.
Ringo's body is old and almost heart attack.
Won't George's religion let him go back?
Such sentimental shit and you're full of it.
Yeah, yeah, yeah! You saw them from afar.
Sullivan showed those English stars.
You put them on a phony pedestal and gave them your money.
They are the multimillion dollar joke that ain't funny.
To hell with the Beatles reunion.
They're too old to rock and roll.
They're songs will have no meaning.
They're the establishment they once rejected.
We know some day we'll be more popular than God and all because we
didn't
grow our hair.
Today old men they just don't rate and Beatles' commercialism's out of
date.
We hate such sentimental shit. You're full of it.
Yeah, yeah, yeah! You saw them from afar.
Sullivan showed those English stars.
You put them on a phony pedestal and gave them your money.
They are the multimillion dollar joke and that ain't funny.
To hell with the Beatles reunion.
We don't smoke the same cigarettes as Mick Jagger.

překlad

Paul McCartney nemůže být dostatečně placen.
Pro Lennona nejsou chlapci celkem dobří, to je těžké.
Ringovo tělo je staré a téměř infarkt.
Nenechá ho Georgeovo náboženství vrátit?
Takové sentimentální hovno a ty toho máš plné zuby.
Jo jo jo! Viděl jsi je z dálky.
Sullivan ukázal ty anglické hvězdy.
Postavili jste je na falešný podstavec a dali jste jim peníze.
Jsou to mnohomilionový vtip, který není vtipný.
Do pekla se shledáním Beatles.
Jsou příliš starí na to, aby se houpali.
Jsou to písničky, které nebudou mít žádný význam.
Jsou to zařízení, které kdysi odmítli.
Víme, že jednoho dne budeme populárnější než Bůh a to vše proto, že
ne
růst naše vlasy.
Dnes staří muži prostě nehodnotí a Beatlesova komerčnost je pryč
datum.
Nenávidíme takové sentimentální hovno. Jsi toho plný.
Jo jo jo! Viděl jsi je z dálky.
Sullivan ukázal ty anglické hvězdy.
Postavili jste je na falešný podstavec a dali jste jim peníze.
Jsou to mnohamilionový vtip a to není vtipné.
Do pekla se shledáním Beatles.
Nekuříme stejné cigarety jako Mick Jagger.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com