TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • foreign vendetta – crossing the 5 points

Interpret: foreign vendetta - Název: crossing the 5 points 

Písňové texty a překlad: foreign vendetta - crossing the 5 points Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od foreign vendetta! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od foreign vendetta a podívejte, jaké další písničky od foreign vendetta máme v našem archívu, např. crossing the 5 points.

Původní

VERSE
Tell me ever truly did I step out from some other time if it's true and you knew don't you worry cause I know just what to do I've got nothing to lose you could say that i'm wrong but let me give you a clue.
I walked unpaved roads and sat through entertaining trick shows so did you dig my words that you attentively heard now if you doubt my intention please permit me to mention without further abstention.
CHORUS
Cause sometime can be anytime I can cross the 5 points right through paradise.
VERSE
There's pollution in the air and there's no time to spare if it's true and you knew can you say that you care. Now the modern times can taste like sour wine, but have some faith take some risks and don't be scared of mistakes.
I walked through the square and played it like a billionaire so did you dig what I said or did it go over your head, now if you doubt my intention please permit me to mention without further abstention.
OUTRO
Can a chance be taken and no dream forsaken in this moment, this is the moment to take will it lead some place in this road following where no one knows, a mystery defined without a regretful mind and a life to find.

překlad

VERŠ
Řekni mi někdy, opravdu jsem vykročil z jiné doby, pokud je to pravda a ty jsi věděl, neboj se, protože vím, co mám dělat, nemám co ztratit, můžeš říct, že se mýlím, ale dovol mi ti dát vodítko.
Kráčel jsem po nezpevněných silnicích a seděl jsem na zábavných trikových představeních. Takže jste kopal moje slova, která jste nyní pozorně slyšeli, pokud pochybujete o mém záměru, dovolte mi, abych se zmínil bez dalšího zdržení se hlasování.
REFRÉN
Protože někdy to může být kdykoli, můžu překonat 5 bodů skrz ráj.
VERŠ
Ve vzduchu je znečištění a není čas nazbyt, pokud je to pravda a víte, že můžete říci, že vám na něm záleží. Moderní doba nyní může chutnat jako kyselé víno, ale trochu víry riskovat a nebát se chyb.
Prošel jsem náměstím a zahrál jsem to jako miliardář, takže jste kopal, co jsem řekl, nebo vám to přešlo přes hlavu, teď, pokud pochybujete o mém záměru, dovolte mi, abych se zmínil bez dalšího zdržení se hlasování.
OUTRO
Lze riskovat a v tuto chvíli nelze opustit žádný sen, to je ten okamžik, který si vezmeme, povede to na nějaké místo na této cestě, kde nikdo neví, tajemství definované bez lítostivé mysli a života, který je třeba najít.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com