TEXTPREKLAD.COM

Interpret: foals - Název: lonely hunter 

Písňové texty a překlad: foals - lonely hunter Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od foals! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od foals a podívejte, jaké další písničky od foals máme v našem archívu, např. lonely hunter.

Původní

Its a new day
Just in time for me to say i'm sorry
For all the things i said but didn't mean
It's a new time
so why must i wait in line for what is mine?
It's a new day, why must it be the same?
Been gone too long,
So don't wait up, it's 3am, i got held up
Tried to call, I'm on my way
Will i see you? I've got lost in foreign lands
Tried to get back, oh, I hoped you understand
Just remember the love is a gun in your hand
It's a new year
Just in time for me to say
I'd be there
But didn't make the great to new time
so why must I wait in line for what is mine?
It's a new day always feels the same
Been gone too long,
So don't wait up, it's 3am, I got held up
Tried to call, I'm on my way
Will i see you? I've got lost in foreign lands
Tried to get back, oh, I hoped you understand
Wait forever the love is a gun in your hand
In the deep blue i'm a hundred miles away
Treading water, It's too deep for me to stay
Just remember love is a gun in your hand
Just in time for me to say i'm sorry
Why must I wait in line for what is mine?
In the deep blue see the whitecaps from the shore
But i can't swim, and it keeps me wanting more
Just remember love is a gun in your hand
Will i see you? I've got lost in foreign lands
Tried to make it back, oh, i hoped you understand
Wait forever for love is a gun in your hand

překlad

Je nový den
Právě včas, abych řekl, že se omlouvám
Za všechno, co jsem řekl, ale neznamenalo to
Je nový čas
tak proč musím čekat ve frontě na to, co je moje?
Je nový den, proč to musí být stejné?
Byl pryč příliš dlouho,
Takže nečekejte, jsou 3 hodiny ráno, zdržel jsem se
Snažil jsem se zavolat, jsem na cestě
Uvidím tě? Ztratil jsem se v cizích zemích
Snažil jsem se vrátit, oh, doufal jsem, že to pochopíš
Jen si pamatujte, že láska je zbraň v ruce
Je to nový rok
Právě včas, abych to řekl
Byl bych tam
Ale neudělal to skvělé novému času
tak proč musím čekat ve frontě na to, co je moje?
Je to nový den vždy cítí stejně
Byl pryč příliš dlouho,
Takže nečekejte, jsou 3 hodiny ráno, zdržel jsem se
Snažil jsem se zavolat, jsem na cestě
Uvidím tě? Ztratil jsem se v cizích zemích
Snažil jsem se vrátit, oh, doufal jsem, že to pochopíš
Počkej navždy, láska je zbraň v tvé ruce
V temně modré jsem sto mil daleko
Šlapání po vodě, je příliš hluboká na to, abych tam zůstal
Pamatujte, že láska je zbraň v ruce
Právě včas, abych řekl, že se omlouvám
Proč musím čekat ve frontě na to, co je moje?
V temně modré barvě vidíte bílé pláště od břehu
Ale neumím plavat a stále mě to chce víc
Pamatujte, že láska je zbraň v ruce
Uvidím tě? Ztratil jsem se v cizích zemích
Snažil jsem se to vrátit, oh, doufal jsem, že to pochopíš
Čekat věčně na lásku je zbraň v ruce

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com