TEXTPREKLAD.COM

Interpret: foals - Název: late night 

Písňové texty a překlad: foals - late night Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od foals! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od foals a podívejte, jaké další písničky od foals máme v našem archívu, např. late night.

Původní

Oh, I hope that you, somebody
Someone I could count
To pull me to my feet again
When I was in doubt
Oh now Mama, do you hear me?
I'm calling out your name
Oh now Mama, do you hear me?
I'm calling out your name
I'm calling out your name
I'm the last cowboy in this town
Empty veins and my plastic broken crown
They said I swam the sea that ran around
They said I once was lost but now I'm truly found
And I know the place another way
I feel, I feel no shame
Oh now Mama, do you hear my fear?
It's coming after me
I'm calling out your name
I'm calling out your name
Stay with me
Stay with me
Did you throw your heart away?
Oh I know just what I say
Did your phone cut in the way?
Being still downtown I say
And I know you ran away
Oh I know but I'm feeling okay
And I found love and fear wont go
And I found love and feeling wont go
See you walk away
Feeling okay now
Happy now?
Stay with me
Stay with me
Stay with me
Stay with me

překlad

Doufám, že vy, někdo
Někoho, koho jsem mohl spočítat
Znovu mě postavit na nohy
Když jsem byl na pochybách
Oh, mami, slyšíš mě?
Volám tvé jméno
Oh, mami, slyšíš mě?
Volám tvé jméno
Volám tvé jméno
Jsem poslední kovboj v tomto městě
Prázdné žíly a moje plastová zlomená koruna
Říkali, že jsem plaval moře, které teklo kolem
Říkali, že jsem byl jednou ztracen, ale teď jsem opravdu nalezen
A místo znám i jinak
Cítím, necítím žádnou hanbu
Ach, mami, slyšíš můj strach?
Jde to za mnou
Volám tvé jméno
Volám tvé jméno
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Zahodil jsi své srdce?
Ach, vím přesně, co říkám
Přeřezal vám telefon?
Říkám, že jsem stále v centru
A vím, že jsi utekl
Oh, já vím, ale cítím se dobře
A našel jsem, že láska a strach nezmizí
A našel jsem lásku a pocit, že nezmizí
Uvidíme se odejít
Teď se cítím dobře
Teď šťastný?
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com