TEXTPREKLAD.COM

Interpret: foals - Název: bad habit 

Písňové texty a překlad: foals - bad habit Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od foals! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od foals a podívejte, jaké další písničky od foals máme v našem archívu, např. bad habit.

Původní

I know
You've fallen again
The way I fell before
Cause I'm a bad loser
When you get your way
And I know that I'm chained
I'm chained again
And you've lost your way
To the bed that I once made
Cause I'm a bad habit
One you cannot shake
And I hope that I change
But don't follow me
Don't follow me
Cause if I go
Where the flowers grow
Into the deep below
Would you forget me now?
Still small
Small voice of calm
Place the blame into my arms
Cause I'm a bad habit
One you cannot shake
Oh Mary mercy
Would you pray for me?
Would you pray for me?
Cause if I go
Where the flowers grow
Into the deep below
Would you forget me now?
And if I could
Make the days ok
Wash the stains away
Would you forgive me now?
I've made my mistakes
And I feel some thing's changed
I know what's at stake
I'll wash the stains away
Cause if I go
Where the flowers grow
Into the deep below
Would you forget me now?
And if I could
Take the pain away
Wash the stains away
Well would you forgive me now?
I've made my mistakes
And I feel some things change
Wash the stains away
And I feel quite OK

překlad

vím
Zase jsi spadl
Způsob, jakým jsem padl předtím
Protože jsem zlý poražený
Když si najdeš cestu
A vím, že jsem připoutaný
Jsem znovu připoután
A ztratil jsi cestu
Do postele, kterou jsem kdysi udělal
Protože jsem špatný zvyk
Jeden, kterým se nemůžete třást
A doufám, že se změním
Ale nesleduj mě
Nesleduj mě
Protože když půjdu
Tam, kde rostou květiny
Do hloubky dole
Zapomněl jsi na mě teď?
Stále malý
Tichý klidný hlas
Vložte mi vinu do náruče
Protože jsem špatný zvyk
Jeden, kterým se nemůžete třást
Ó Mary milosrdenství
Modlil byste se za mě?
Modlil byste se za mě?
Protože když půjdu
Tam, kde rostou květiny
Do hloubky dole
Zapomněl jsi na mě teď?
A kdybych mohl
Ať jsou dny v pořádku
Skvrny omyjte
Odpustil bys mi teď?
Udělal jsem své chyby
A cítím, že se něco změnilo
Vím, o co jde
Vymyju skvrny
Protože když půjdu
Tam, kde rostou květiny
Do hloubky dole
Zapomněl jsi na mě teď?
A kdybych mohl
Odstraňte bolest
Skvrny omyjte
Odpustil bys mi teď?
Udělal jsem své chyby
A cítím, že se některé věci mění
Skvrny omyjte
A cítím se celkem dobře

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com