TEXTPREKLAD.COM

Interpret: flow rida - Název: elevator 

Písňové texty a překlad: flow rida - elevator Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od flow rida! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od flow rida a podívejte, jaké další písničky od flow rida máme v našem archívu, např. elevator.

Původní

Hey girl
Youre coming with me
Coming with me
Hey girl
Youre coming to me
Coming to me
Hey girl
Youre coming with me
Coming with me
Hey girl
Youre coming to me
Come on
Talk to me, girl
Let me tell you
Got you stuck
On my elevator
Get up
On my el-el-el-el-el
Hey, my first floor stuck
Wanna golddigga woman
Money cash flow all big faced honies
Fighting on the floor, got them b-boys running
Shorty got both broke cant see whats coming
With them apple bottoms, with them apple bottoms honey
Dolce and Gabbana and she get up on my money
Louis that bitch when she vindy in the money
See them karats on the bitch, now she pimp bugs bunny
Used to date Kanye, now she want me
While I got the juice wanna take my OJ
It ain't her birthday but her name on a cake
If I ever play for ookie grade A
Got you stuck
On my elevator
Get it up
On my elevator
Check it out
My first floor
Stuck on the golddigga
Second floor
Stuck on the dime piece
Third floor
Stuck on the hoodrat
Fourth floor
Freak it I dont know cuz
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my el-el-el-el-el
She got a nail kit
She got a hair kit
She got a Gucci bag
A brand new outfit
Stuck on my elevator
She on the second floor
Now I want you to break it down
DJ, turn it up some more
Hey, dime piece girl turned to Internet hottie
Little momma got that top model body
South Beach preach goin' the back of that Ducati
I bet you that brand new Ferrari
Got you stuck
On my elevator
Get it up
On my elevator
Check it out
My first floor
Stuck on the golddigga
Second floor
Stuck on the dime piece
Third floor
Stuck on the hoodrat
Fourth floor
Freak it I dont know cuz
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my el-el-el-el-el
Hey, my third floor stuck on a hoodrat charm
Cut, take boy, Hollyhood act charm
Short tennis skirt, now she got me in the zone
Tattoo, tight broach, bump the low ring tone
Then the ghetto booty, play the ghetto booty on her
Roll up our cuties, dont smoke Arizona
One night stand, one night with the clan
One night, one time broke her off ten grand
Project all the way, gutter all day
[Incomprehensible] while we play
Shawty don't fake, shell put it in your face
Three stories while them hoodrats play
Got you stuck
On my elevator
Get it up
On my elevator
Check it out
My first floor
Stuck on the golddigga
Second floor
Stuck on the dime piece
Third floor
Stuck on the hoodrat
Fourth floor
Freak it I dont know cuz
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my ele-el-elevator
This girl is, shes stuck on my el-el-el-el-el

překlad

Hej holka
Jdeš se mnou
Pojď se mnou
Hej holka
Přicházíš ke mně
Přichází ke mně
Hej holka
Jdeš se mnou
Pojď se mnou
Hej holka
Přicházíš ke mně
No tak
Mluv se mnou, děvče
Řeknu ti to
Zasekli jste se
Na mém výtahu
Vstávej
Na mém el-el-el-el-el
Hej, moje první patro se zaseklo
Chceš ženu golddigga
Peněžní peněžní tok všech velkých honů
Bojovali na podlaze a nechali je běžet
Shorty se zlomil, neviděl, co přijde
S nimi jablečné dno, s nimi jablečné dno zlato
Dolce a Gabbana a ona vstala z mých peněz
Louis, ta děvko, když vindy v penězích
Podívejte se na ty karaty na děvku, teď pasou králíky
Používá se k dnešnímu dni Kanye, teď mě chce
Zatímco mám šťávu, chci si vzít můj OJ
Není to její narozeniny, ale její jméno na dortu
Kdybych někdy hrál za ookie třídy A
Zasekli jste se
Na mém výtahu
Vstaňte
Na mém výtahu
Koukni na to
Moje první patro
Přilepená na golddigga
Druhé patro
Přilepená na desetník
Třetí patro
Přilepená na kapotáži
Čtvrté patro
Freak it I don’t know cuz
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, přilepená na mém el-el-el-el-el
Dostala soupravu na nehty
Dostala vlasovou soupravu
Dostala kabelku Gucci
Zcela nový outfit
Uvízl na mém výtahu
Ona ve druhém patře
Teď chci, abys to rozdělil
DJ, ještě to zesil
Hej, holka, desetník, se obrátila na internetovou kočičku
Malá máma dostala to topmodelkové tělo
Kázání na South Beach jde zadní částí toho Ducati
Vsadím se s tím zbrusu novým Ferrari
Zasekli jste se
Na mém výtahu
Vstaňte
Na mém výtahu
Koukni na to
Moje první patro
Přilepená na golddigga
Druhé patro
Přilepená na desetník
Třetí patro
Přilepená na kapotáži
Čtvrté patro
Freak it I don’t know cuz
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, přilepená na mém el-el-el-el-el
Hej, moje třetí patro se zaseklo na kouzlu kapucína
Cut, take boy, Hollyhood act charm
Krátká tenisová sukně, teď mě dostala do zóny
Tetování, pevná protahování, bump nízký vyzváněcí tón
Pak kořist ghetta, zahrajte na ni kořist ghetta
Sbalte naše kočičky, nekuřte Arizonu
Jedna noc, jedna noc s klanem
Jednou v noci ji jednou zlomil deset grand
Projděte celou cestu, celý den okapejte
[Nepochopitelné] zatímco hrajeme
Shawty nefalšuj, skořápka ti to dala do tváře
Tři příběhy, zatímco oni hrají kapuce
Zasekli jste se
Na mém výtahu
Vstaňte
Na mém výtahu
Koukni na to
Moje první patro
Přilepená na golddigga
Druhé patro
Přilepená na desetník
Třetí patro
Přilepená na kapotáži
Čtvrté patro
Freak it I don’t know cuz
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, zasekla se na mém ele-el-výtahu
Tato dívka je, přilepená na mém el-el-el-el-el

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com