TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fit for a king – young undeserving

Interpret: fit for a king - Název: young undeserving 

Písňové texty a překlad: fit for a king - young undeserving Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. young undeserving.

Původní

You took him away
Without a trace or tear, erased from the story
Hate fills these bloodshot eyes
He was gone with no warning
I cry for peace, but none is lent to me
I pray for relief, just pull me closer, please let me sleep
Only in dreams, so blindly you follow
Only in death we come to amends
This bitter pill I'm left here to swallow
Or will I see you in the end?
Why won't you answer me?
Have you turned your face away
Answer me
Is it heaven or hell where will he stay?
I'm done wondering where he went and how a good man lives to die
Desperate to hear your voice of reason
Speak up
Speak up and let him sleep
Only in dreams, so blindly you follow
Only in death we come to amends
This bitter pill I'm left here to swallow
Or will I see you in the end?
Give me a reason
Why you took my friend
Is it because he lost his way, I'll only know in the end
I just need to know why
I'm lost on the inside
Replace the happiness that left this empty heart
Erase the death that now haunts my every though
Erase the death
Let him walk the earth again
Only in dreams, so blindly you follow
Only in death we come to amends
This bitter pill I'm left here to swallow
Or will I see you in the end?

překlad

Vzal jsi ho pryč
Bez stopy a slzy, vymazán z příběhu
Nenávist vyplňuje tyto krví podlité oči
Byl pryč bez varování
Volám po míru, ale žádný mi není zapůjčen
Modlím se za úlevu, jen mě přitáhni blíž, prosím, dej mi spát
Pouze ve snech, tak slepě následuješ
Pouze po smrti přijdeme k nápravě
Tuto hořkou pilulku jsem tu nechal spolknout
Nebo tě uvidím na konci?
Proč mi neodpovíš?
Odvrátil jsi tvář
Odpověz mi
Je to nebe nebo peklo, kde zůstane?
Už jsem přemýšlel, kam šel a jak dobrý člověk žije, aby zemřel
V zoufalé snaze slyšet váš hlas rozumu
Mluvit nahlas
Promluvte a nechte ho spát
Pouze ve snech, tak slepě následuješ
Pouze po smrti přijdeme k nápravě
Tuto hořkou pilulku jsem tu nechal spolknout
Nebo tě uvidím na konci?
Dej mi důvod
Proč jsi vzal mého přítele
Je to proto, že zabloudil, to se dozvím až nakonec
Jen potřebuji vědět proč
Jsem zevnitř ztracen
Nahraďte štěstí, které zanechalo toto prázdné srdce
Vymazat smrt, která mě teď pronásleduje
Smažte smrt
Nechte ho znovu chodit po Zemi
Pouze ve snech, tak slepě následuješ
Pouze po smrti přijdeme k nápravě
Tuto hořkou pilulku jsem tu nechal spolknout
Nebo tě uvidím na konci?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com