TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fit for a king – we are all lost

Interpret: fit for a king - Název: we are all lost 

Písňové texty a překlad: fit for a king - we are all lost Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. we are all lost.

Původní

I reached out my hand, but you let me fall to the deepest depths
Where I could never be found, where I could never be heard
I built my foundation with the fragile hands of fellow men
I believed that I was the key and that you were only there
To help me when I needed you
How quick I was to forget your love
Save me from the hell I'm in
Let me fall apart and repair me again
Fix me, I am broken, let my heart burst 'til my chest is open
Where do you go?
Where do you run to?
When you took this from me
You had it all, you let the world go
Now I'm lost and shaking
Every breath I took, was another promise of my betrayal
Where do you go? Where do you run to?
We're all lost and sick
We can't fix the past, but with an open heart life can be changed forever
Pull me up, show me that this life's worth living
Tear me down, tell me all the hurt I'm causing
I spent my whole life thinking faith was dead
But now I realize I never had trust in You, I had faith in me
Every breath I took, was another promise of my betrayal
Where do you go?
Where do you run to?
We're all lost and sick
We're all sick
Take me home
Take me home to a place where my heart is full and I'm surrounded by grace
Take me away from this world and everything that Ive craved

překlad

Natáhl jsem ruku, ale ty jsi mě nechal spadnout do nejhlubších hlubin
Kde jsem nikdy nebyl nalezen, kde mě nikdy nebylo slyšet
Postavil jsem svůj základ křehkými rukama bližních
Věřil jsem, že jsem klíč a že jsi tam jen ty
Pomozte mi, když jsem vás potřeboval
Jak rychle jsem zapomněl na tvou lásku
Zachraňte mě před peklem, ve kterém jsem
Nech mě se rozpadnout a znovu mě opravit
Opravte mě, jsem zlomený, nechte mé srdce prasknout, dokud moje hrudník není otevřený
Kam jdeš?
Kam běháte?
Když jsi mi to vzal
Měl jsi všechno, nechal jsi svět jít
Teď jsem ztracen a třesu se
Každé nadechnutí bylo dalším příslibem mé zrady
Kam jdeš? Kam běháte?
Všichni jsme ztraceni a nemocní
Minulost nemůžeme napravit, ale s otevřeným srdcem lze život změnit navždy
Vytáhni mě, ukaž mi, že tento život stojí za to žít
Strhni mě, řekni mi všechno to zranění, které způsobuji
Celý život jsem si myslel, že víra je mrtvá
Ale teď si uvědomuji, že jsem ti nikdy nedůvěřoval, věřil jsem ve sebe
Každé nadechnutí bylo dalším příslibem mé zrady
Kam jdeš?
Kam běháte?
Všichni jsme ztraceni a nemocní
Všichni jsme nemocní
Vezmi mě domů
Vezměte mě domů na místo, kde je mé srdce plné a jsem obklopen milostí
Vezmi mě pryč z tohoto světa a všeho, po čem jsem toužil

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com