TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fit for a king – the final thoughts of a dying man

Interpret: fit for a king - Název: the final thoughts of a dying man 

Písňové texty a překlad: fit for a king - the final thoughts of a dying man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. the final thoughts of a dying man.

Původní

Let's look back, back to the moment when I followed sin with every step and every breath
I wanted what I couldn't have, it was never enough
Forgotten innocence, just a shadow of who I was meant to become.
Is this who I was meant to be?
Why can't I save me?
In pursuit of flesh, I was rotting in my own
A broken soul, searching for home
Alone and forsaken
Take me back to the days when I was young
Take me back to the days when I could feel anything
Take me back to the days when I was young
Take me back to the days, take me back to the days when I was not afraid to die
Each and every star will fade, but every night brings a new day
I can't see what's in front of me, oh help me find my way
Seeing all the right and wrong, hoping that I will stay strong
The fire in the sky will light my way back home
What are we afraid of? The past is gone, leave it behind
What are we afraid of? Resurrect the man who died inside
Words can't bring back the way that we used to be
We need guidance
We need action
When the road ahead looks bleak and the scars on our hearts have slowed our breathing
Don't let the darkness define you, step out from the shadows
Don't let the darkness define you, you are not alone
Don't let the darkness define you, you will find your home

překlad

Podívejme se zpět, zpět na okamžik, kdy jsem každým krokem a každým dechem následoval hřích
Chtěl jsem, co jsem nemohl mít, nikdy to nebylo dost
Zapomenutá nevinnost, jen stín toho, kým jsem se měl stát.
Je tím, kým jsem měl být?
Proč mě nemůžu zachránit?
Ve snaze o maso jsem hnil ve svém vlastním
Zlomená duše, hledající domov
Osamělý a opuštěný
Vraťte mě zpět do doby, kdy jsem byl mladý
Vraťte mě zpět do dnů, kdy jsem cítil cokoli
Vraťte mě zpět do doby, kdy jsem byl mladý
Vezměte mě zpět do dnů, vezměte mě zpět do dnů, kdy jsem se nebál zemřít
Každá hvězda vybledne, ale každá noc přináší nový den
Nevidím, co je přede mnou, oh, pomoz mi najít cestu
Vidět všechno dobré a špatné v naději, že zůstanu silný
Oheň na obloze mi rozsvítí cestu zpět domů
Čeho se bojíme? Minulost je pryč, nech ji za sebou
Čeho se bojíme? Vzkřísit muže, který zemřel uvnitř
Slova nemohou vrátit způsob, jakým jsme bývali
Potřebujeme vedení
Potřebujeme akci
Když cesta před námi vypadá bezútěšně a jizvy na našich srdcích zpomalily naše dýchání
Nenechte se definovat temnotou, vystupte ze stínu
Nenechte se definovat temnotou, nejste sami
Nenechte se definovat temnotou, najdete svůj domov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com