TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fit for a king – more than nameless

Interpret: fit for a king - Název: more than nameless 

Písňové texty a překlad: fit for a king - more than nameless Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. more than nameless.

Původní

I will survive. I had it all figured out
A career, a future, I had no doubts
I was never a stranger to substance
I never thought it would end up like this
Watching the best of your life slip through your hands and pass you by
Constantly reminded that you've clipped your wings and can no longer fly
Time wasted on hearts of stone and stares that cut my flesh
Please tell me there is more to this
Lift me up so I can see
Past the darkness inside of me
Show me who I'm meant to be
I know that I'm worth saving
Lift me up, 'cause I'm worth saving
Show me hope and lift me up
This is my cry
This is my cry, let me feel cared for
This is my cry. Let them see who I really am
The world needs to know that I'm more than just failed aspirations
I am more than nameless
I've been spit on, I've been cast away
I am more than decay
You'll never hold me down
Rise up
I'm not nameless

překlad

Přežiji. Měl jsem to všechno přijato
O kariéře, budoucnosti jsem nepochyboval
Nikdy mi nebyl cizí látka
Nikdy jsem si nemyslel, že to takto dopadne
Sledování toho nejlepšího z vašeho života proklouzlo mezi vašimi rukama a prošlo kolem vás
Neustále připomínal, že jste si připnuli křídla a už nemůžete létat
Čas promarněný na kamenných srdcích a hledí, které mi podřezávají maso
Prosím, řekněte mi, že je toho víc
Zvedni mě, abych viděl
Za temnotou uvnitř mě
Ukaž mi, kým mám být
Vím, že stojí za záchranu
Zvedni mě, protože stojí za to zachránit
Ukaž mi naději a pozvedni mě
To je můj pláč
To je můj výkřik, nech mě cítit péči
To je můj pláč. Ať vidí, kdo ve skutečnosti jsem
Svět musí vědět, že jsem víc než jen neúspěšné aspirace
Jsem víc než bezejmenný
Byl jsem pliván, byl jsem zavržen
Jsem víc než rozpad
Nikdy mě neudržíš
Povstát
Nejsem bezejmenný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com