TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fit for a king – forever unbroken

Interpret: fit for a king - Název: forever unbroken 

Písňové texty a překlad: fit for a king - forever unbroken Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. forever unbroken.

Původní

You know nothing, when you tell me
That I worship a fabricated story in the sky
Throwing away decency because you can't grasp
The life of peace and the voice of potency
Your words are wasted on me
I feel His breath and have seen great thongs
I've got nothing to hide, and nothing to lose
You can spit out your lies, while I tell you the truth
Mark my words, I won't back down
Spit out your lies
Nothing you can say will change my mind
This is my life, this is my soul
All that I see points back to the divine
This is my life, you'll never change me
Mark my words, I won't back down
Lies have put me down
Hate has shut me out
Through the trials and the pain
I will remain forever unbroken
When skin separates from bone
I'll never betray my vows
When death knocks at my door
I'll never give in to the ones who doubted
The ones who pick weak faith apart
Keep coming with broken daggers
They will never pierce my heart
You'll never change me

překlad

Když mi to řekneš, nic nevíš
Že uctívám vymyslený příběh na obloze
Zahoďte slušnost, protože nemůžete pochopit
Život míru a hlas potence
Vaše slova jsou zbytečná na mě
Cítím Jeho dech a viděl jsem velké řemínky
Nemám co skrývat a co ztratit
Můžete vyplivnout své lži, zatímco já vám říkám pravdu
Označ moje slova, neustoupím
Vyplivni své lži
Nic, co můžete říct, nezmění můj názor
To je můj život, to je moje duše
Vše, co vidím, ukazuje zpět na božské
To je můj život, nikdy mě nezměníš
Označ moje slova, neustoupím
Lži mě položily
Nenávist mě vyloučila
Skrze zkoušky a bolest
Zůstanu navždy neporušený
Když se kůže odděluje od kosti
Nikdy nezradím své sliby
Když smrt zaklepe na mé dveře
Nikdy nepoddám se těm, kteří pochybovali
Ti, kteří oddělují slabou víru
Stále přicházejte se zlomenými dýkami
Nikdy mi neprorazí srdce
Nikdy mě nezměníš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com