TEXTPREKLAD.COM

Interpret: fit for a king - Název: disease 

Písňové texty a překlad: fit for a king - disease Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. disease.

Původní

Step back, look forward
There's nothing for us here
Our lives have been wasted
Cowering in fear
Violence, hate, pride
Hunger, greed, spite
We thought we were invincible
The end isn't near, the end is here
We thought we were unbreakable
To save us, we must end us
We must end us
We must die
Ruled by monsters with no faces
Living life with no name
We are forgotten, we are abandoned
The darkness is our home
We are forgotten, we are abandoned
Hell has come for us
We thought we were invincible
The end isn't near, the end is here
We thought we were unbreakable
To save us, we must end us
We thought we were invincible
We thought we were unbreakable
To save us, we must end us
The demons rip into my chest
Extracting a disease, we spent years trying to suppress
Constricting veins, bloodshot eyes
Hell has come to claim its prize
There's no way out
No way out
Nothing can stop the storm that's destined to wipe away the stains
Leaving nothing behind but life, death and unending pain
There's no way out
When you're born to die

překlad

Krok zpět, těšte se
Nic tu pro nás není
Naše životy byly promarněny
Křičel ve strachu
Násilí, nenávist, pýcha
Hlad, chamtivost, zášť
Mysleli jsme si, že jsme neporazitelní
Konec není blízko, konec je tady
Mysleli jsme si, že jsme nerozbitní
Aby nás zachránil, musíme nás ukončit
Musíme nás ukončit
Musíme zemřít
Vládnou příšery bez tváří
Žít život bez jména
Jsme zapomenuti, jsme opuštěni
Tma je náš domov
Jsme zapomenuti, jsme opuštěni
Pro nás přišlo peklo
Mysleli jsme si, že jsme neporazitelní
Konec není blízko, konec je tady
Mysleli jsme si, že jsme nerozbitní
Aby nás zachránil, musíme nás ukončit
Mysleli jsme si, že jsme neporazitelní
Mysleli jsme si, že jsme nerozbitní
Aby nás zachránil, musíme nás ukončit
Démoni se mi trhají do hrudi
Extrahováním nemoci jsme se roky snažili potlačovat
Zúžené žíly, krvavé oči
Peklo si přišlo nárokovat svou cenu
Není cesty ven
Žádná cesta ven
Nic nemůže zastavit bouři, která je určena k setření skvrn
Nezanechávající nic jiného než život, smrt a nekonečnou bolest
Není cesty ven
Když se narodíš zemřít

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com