TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • fit for a king – a greater sense of self

Interpret: fit for a king - Název: a greater sense of self 

Písňové texty a překlad: fit for a king - a greater sense of self Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fit for a king! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fit for a king a podívejte, jaké další písničky od fit for a king máme v našem archívu, např. a greater sense of self.

Původní

Save me from myself
Was the price I paid not enough
To prove my devotion to you
My body is bruised and broken
From being a faithful servant
Use me or let me go
This is too much to take
Move me or let me fall
Relieve me of this burden
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me (around me)
Make me see
That this isn't all for gain
Make me see
That there is more waiting at the end
Don't You see that I do this
All for you
So save from myself
If I'm not left abandoned
Why do I feel like less of a man
Than the one I was before
Teach me how to grow
If I'm not left abandoned
Why do I feel like less of a man
Than the one I was before (I was before)
Teach me how to grow
Don't live for yourself
You'll lose it all
The reward is worth nothing
It all will fall
I have realized that
The prize is life step aside
I will be heard
There will be change
I will make a difference
There will be change
It's not about the things I've gained
Or the path I've chosen
I'm giving up everything I've made
Breaking free or false intentions
Use me or let me go
This is too much to take
Move me or let me fall
Relieve me of this burden
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me

překlad

Zachraňte mě před sebou
Byla cena, kterou jsem zaplatil, nedostatečná
Abych ti prokázal svou oddanost
Moje tělo je pohmožděné a zlomené
Z toho, že jsem věrným služebníkem
Použijte mě nebo mě nechte jít
To je příliš mnoho
Přesuňte mě nebo mě nechte spadnout
Osvoboďte mě od tohoto břemene
Mějte více víry ve mě
Nejsem veden způsoby
To nepovede k ničemu
Mějte více víry ve mě
Pěstuji tuto zahradu
Ale kolem mě je to mrtvé (kolem mě)
Přiměj mě vidět
Že to není všechno pro zisk
Přiměj mě vidět
Že na konci čeká více
Copak nevidíš, že to dělám?
Vše pro tebe
Takže zachraň sám sebe
Pokud nezůstanu opuštěný
Proč se cítím jako méně muž
Než jsem byl předtím
Nauč mě, jak růst
Pokud nezůstanu opuštěný
Proč se cítím jako méně muž
Než jsem byl předtím (byl jsem předtím)
Nauč mě, jak růst
Nežij pro sebe
Ztratíte to všechno
Odměna nestojí za nic
Všechno padne
Uvědomil jsem si to
Cena je životním krokem stranou
Budu vyslyšen
Dojde ke změně
Udělám rozdíl
Dojde ke změně
Není to o věcech, které jsem získal
Nebo cestu, kterou jsem zvolil
Vzdávám vše, co jsem vytvořil
Osvobození nebo falešné úmysly
Použijte mě nebo mě nechte jít
To je příliš mnoho
Přesuňte mě nebo mě nechte spadnout
Osvoboďte mě od tohoto břemene
Mějte více víry ve mě
Nejsem veden způsoby
To nepovede k ničemu
Mějte více víry ve mě
Pěstuji tuto zahradu
Ale kolem mě je to mrtvé
Mějte více víry ve mě
Nejsem veden způsoby
To nepovede k ničemu
Mějte více víry ve mě
Pěstuji tuto zahradu
Ale kolem mě je to mrtvé

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com