TEXTPREKLAD.COM

Interpret: fireflight - Název: the hunger 

Písňové texty a překlad: fireflight - the hunger Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fireflight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fireflight a podívejte, jaké další písničky od fireflight máme v našem archívu, např. the hunger.

Původní

Cut it out, cut it out
I know it's what you're wanting to say
Burning up, burning up
I know why you're feeling this way
There's an ache you can't erase
A yearning that you can't replace
And you want Him, and you need Him
But you act like he's not there
Yeah, you know that you're hollow
And something's missing here
So you push and you pull the hole in your soul
But you can't make the hunger disappear
You got a rusted out lock on your door
Getting ready to break
You've held back love long enough
I think it's time to cave
you're waiting for a sign
The fact is faith is blind
And you want Him, and you need Him
But you act like he's not there
Yeah, you know that you're hollow
And something's missing here
So you push and you pull the hole in your soul
But you can't make the hunger disappear
Do you wanna spend your whole life jaded'
Stuck in a rut that you created
Why don't you break the cycle'
Let love win
'Cause you want Him, and you need Him
But you act like he's not there
Yeah, you know that you're hollow
And something's missing here
And you want Him, and you need Him
But you act like he's not there
Yeah, you know that you're hollow
And something's missing here
So you push and you pull the hole in your soul
But you can't make the hunger disappear

překlad

Vystřihněte to, vystřihněte to
Vím, že to chceš říct
Hoří, hoří
Vím, proč se takhle cítíš
Existuje bolest, kterou nemůžete vymazat
Touha, kterou nemůžeš nahradit
A vy ho chcete a potřebujete ho
Ale chováš se, jako by tam nebyl
Jo, víš, že jsi prázdný
A něco tu chybí
Takže zatlačíte a vytáhnete díru ve své duši
Ale hlad nemůže zmizet
Na dveřích máš zrezivělý zámek
Připravte se na rozchod
Drželi jste lásku dost dlouho
Myslím, že je čas jeskyně
čekáte na znamení
Faktem je, že víra je slepá
A vy ho chcete a potřebujete ho
Ale chováš se, jako by tam nebyl
Jo, víš, že jsi prázdný
A něco tu chybí
Takže zatlačíte a vytáhnete díru ve své duši
Ale hlad nemůže zmizet
Chceš strávit celý život vyčerpaný
Uvízli v rutině, kterou jste vytvořili
Proč neporušíš cyklus?
Nechť láska zvítězí
Protože ho chceš a potřebuješ
Ale chováš se, jako by tam nebyl
Jo, víš, že jsi prázdný
A něco tu chybí
A vy ho chcete a potřebujete ho
Ale chováš se, jako by tam nebyl
Jo, víš, že jsi prázdný
A něco tu chybí
Takže zatlačíte a vytáhnete díru ve své duši
Ale hlad nemůže zmizet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com