TEXTPREKLAD.COM

Interpret: fireflight - Název: reasons 

Písňové texty a překlad: fireflight - reasons Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fireflight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fireflight a podívejte, jaké další písničky od fireflight máme v našem archívu, např. reasons.

Původní

Tainted words,
all the while that I sit here listening,
they destroy my whole will to obey.
And they say,
that I shouldn't care I shouldn't want,
to need You like I know I need You now.
Chorus: And when I turned on the reasons,
You were there watching all the while,
I should have shut down my anger,
but I was too proud.
Belly up,
sounds that only hatred could express,
found their way into my weary head.
I repent,
take away all those words I hear,
and make them go away I need Your love.
Believe me, I never thought that I would sin like this, again.
Background Chorus: Running fleeing trying to get away,
from the path I knew I strayed.
Broken faithless I was then,
now You take away my sin.

překlad

Zkažená slova,
po celou dobu, co tu sedím a poslouchám,
ničí celou mou vůli poslouchat.
A oni říkají:
že by mi nemělo být jedno, že bych neměl chtít,
potřebovat Tě jako já vím, že tě teď potřebuji.
Refrén: A když jsem zapnul důvody,
Po celou dobu jsi tam sledoval,
Měl jsem vypnout svůj hněv,
ale byl jsem příliš pyšný.
Břicho nahoru,
zvuky, které mohla vyjádřit jen nenávist,
našli cestu do mé unavené hlavy.
Činím pokání
odebrat všechna ta slova, která slyším,
a přinutit je odejít, potřebuji Tvou lásku.
Věřte mi, nikdy jsem si nemyslel, že takhle zhřeším.
Pozadí Chorus: Běžící prchající a snaží se utéct,
z cesty, kterou jsem věděl, že jsem zabloudil.
Byl jsem tehdy zlomený nevěřící,
nyní snímáš můj hřích.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com