TEXTPREKLAD.COM

Interpret: fireflight - Název: forever 

Písňové texty a překlad: fireflight - forever Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fireflight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fireflight a podívejte, jaké další písničky od fireflight máme v našem archívu, např. forever.

Původní

Sometimes I feel so cold
Like I'm waiting around all by myself
Loneliness gets so old
I'm in the lost and found sitting on the shelf
Been stuck for way too long
But I hear Your voice
You're who I'm counting on
Oh, tell me You're here
That You will watch over me forever
Oh, take hold of my heart
Show me You'll love me forever
I know that You can tell
When I start to let my hope fade away
I need to catch myself
Open my ears to hear You calling my name
Been fighting way too long
But I hear Your voice
You had me all along
When I'm starting to drown
You jump in to save me
When my world's upside down
Your hands, they shake me and wake me

překlad

Někdy mi je tak zima
Jako bych čekal úplně sám
Osamělost zestárne
Jsem ve ztraceném a nalezeném sedět na polici
Byl příliš dlouho zaseknutý
Ale slyším tvůj hlas
Jste, s kým počítám
Oh, řekni mi, že jsi tady
Že na mě budeš dohlížet navždy
Och, chop se mého srdce
Ukaž mi, že mě budeš milovat navždy
Vím, že to můžeš říct
Když začnu nechávat mizet svou naději
Musím se chytit
Otevři uši, abych tě slyšel volat mé jméno
Bojoval jsem příliš dlouho
Ale slyším tvůj hlas
Měl jsi mě celou dobu
Když se začínám topit
Skočíte dovnitř, abyste mě zachránili
Když je můj svět vzhůru nohama
Tvoje ruce mnou třesou a probouzejí mě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com