TEXTPREKLAD.COM

Interpret: fire flesh - Název: roads 

Písňové texty a překlad: fire flesh - roads Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od fire flesh! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od fire flesh a podívejte, jaké další písničky od fire flesh máme v našem archívu, např. roads.

Původní

On this highway, heading straight to hell

I felt the burden of a thousand souls lost at sea

The weight of a million anchors held me down like roots so strong...

Stuck in sand but I'll carry on

Scared of nothing

But I fear myself

My demons haunt me

Sometimes I feel like I could kill

If I feel far from empty does that even make me full?

Searching for answers

Chasing after truth

And it's never easy

To let it go in the beginning

But I know I'm only drowning

In the constant shadow of a light that used to glow strong

I've tried so hard to keep this flame alive

God, save me now because I'm storing hatred in my eyes

The taste of blood in my mouth is sour...

The smell of defeat reeks of my darkest hours...

And I know my flaws

I know my strengths

I've carried mighty burdens that felt like heavy weights

There's much more to this life I know

There wouldn't be a road if there was nowhere to go

And I've learned, sometimes the storm will hit

And it'll burn, until it breaks the skin

I'm undeserved of the life I live

Blessings surround me like the warmth of a summer wind!

It's sooo easy to do the wrongs

Easy to forget what's right

Brought into this world to live

Living til the day I die

No one can take this from me

I SWEAR, no one can take this from me...

With the Scars that prove the story of my life

With an open wound I gladly paid the price

If given a second chance I swear I'd do it all again

překlad

Na této dálnici mířící přímo do pekla

Cítil jsem tíhu tisíců duší ztracených na moři.

Tíha milionu kotev mě držela jako kořeny tak silné...

Uvízl jsem v písku, ale budu pokračovat dál

Strach z ničeho

Ale bojím se sám sebe

Moji démoni mě pronásledují

Někdy mám pocit, že bych mohl zabíjet

Když se zdaleka necítím prázdný, dělá mě to vůbec plným?

Hledám odpovědi

Honba za pravdou

A nikdy to není snadné

Nechat ji jít na začátku

Ale vím, že se jen topím

V neustálém stínu světla, které kdysi silně zářilo.

Tolik jsem se snažila udržet ten plamen naživu.

Bože, zachraň mě teď, protože v mých očích se hromadí nenávist

Chuť krve v mých ústech je kyselá...

Pach porážky páchne mými nejtemnějšími hodinami...

A já znám své chyby

Znám své silné stránky

Nesl jsem mocná břemena, která mi připadala jako těžká závaží.

Vím, že je toho v životě mnohem víc.

Nebylo by cesty, kdyby nebylo kam jít.

A naučil jsem se, že někdy udeří bouře.

A bude pálit, dokud neprotrhne kůži.

Nezasloužím si život, který žiju

Požehnání mě obklopuje jako teplo letního větru!

Je tak snadné dělat špatnosti

Snadno se zapomíná na to, co je správné

Přiveden na tento svět, abych žil

Žít až do dne, kdy zemřu

Nikdo mi to nemůže vzít

Přísahám, že mi to nikdo nemůže vzít...

S jizvami, které dokazují příběh mého života.

S otevřenou ránou, za kterou jsem rád zaplatil.

Kdybych dostal druhou šanci, přísahám, že bych to udělal znovu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com