TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • findlay – angels or machines

Interpret: findlay - Název: angels or machines 

Písňové texty a překlad: findlay - angels or machines Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od findlay! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od findlay a podívejte, jaké další písničky od findlay máme v našem archívu, např. angels or machines.

Původní

I was sent to you to put things right
And I wanted to help you to put things right
So I blocked out the sun and neglected the moon
And all of my angels were given to you
Ooohh to you...
So I bled what I could for you, sucked out the blood
Tore off my flesh and the rest of what's good
I broke every bone and drained all the marrow
I splintered myself for all your tomorrows
And I twisted my spine and I shattered my skull
Now who is the angel and are we eternal?
Oh Keep your love alive
Keep the one you love alive
OH I'm a believer and believe me we need your kind
And I don't want to die, don't please I don't want to die
Breathe what you expire, my voice will rise!
Keep your love alive keep the one you love alive
Oh I'm a believer and believe me we need your kind
And I don't want to die, don't please I don't want to die
Breathe what you expire, my voice will rise!
But I cut off my nose to spite your embrace
And I blinded myself so you could see grace
I did all I could for you gave you my life
Withstood all the pain, took the blame for what good?
Ohhh what good?
And when all that was left was my heart and my tongue
A few spare things and one black lung
I looked under my skin for the last bits of human
But all I could find was some dust and a tumor
And I twisted my spine and I shattered my skull
Now who is the angel and are we eternal?
Oh Keep your love alive keep the one you love alive
Oh I'm a believer and believe me we need your kind
And I don't want to die, don't please I don't want to die
Breathe what you expire, my voice will rise!
Keep your love alive keep the one you love alive
Oh I'm a believer and believe me we need your kind
And I don't want to die, don't please
I don't want to die Breathe what you expire, my voice will rise!
[riff]
For running for empire
Forgive me for us
For running for empire
Forgive me for us
For running for empire
Forgive me for us forgive meeeeee oh
Oh Keep your love alive
Keep the one you love alive
Oh I'm a believer and believe me we need your kind
And I don't want to die, don't please I don't want to die
Breathe what you expire, my voice will rise!
Keep your love alive
Keep the one you love alive
Yes I'm a believer and believe me we need your kind
And I don't want to die, don't please I don't want to die
Breathe what you expire, my voice will rise!

překlad

Byl jsem k tobě poslán, abych dal věci do pořádku
A chtěl jsem vám pomoci dát věci do pořádku
Takže jsem zablokoval slunce a zanedbával měsíc
A všichni moji andělé ti byli dáni
Ooohh vám ...
Takže jsem pro vás vykrvácel, co jsem mohl, vysál krev
Strhl mi maso a zbytek toho, co je dobré
Zlomil jsem každou kost a vypustil veškerou dřeň
Roztrhal jsem se na všechny vaše zítřky
A zkroutil jsem páteř a rozbil jsem si lebku
Kdo je tedy anděl a jsme věční?
Ach, nech svou lásku naživu
Udržujte naživu toho, koho milujete
OH Jsem věřící a věřte mi, že potřebujeme váš druh
A já nechci zemřít, prosím, nechci zemřít
Dýchej, co expiruješ, můj hlas stoupne!
Udržujte svou lásku naživu, udržujte naživu tu, kterou milujete
Ach, já jsem věřící a věř mi, že potřebujeme tvůj druh
A já nechci zemřít, prosím, nechci zemřít
Dýchej, co expiruješ, můj hlas stoupne!
Ale usekl jsem nos, abych navzdory tvému ​​objetí
A oslepil jsem se, abys viděl milost
Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych ti dal svůj život
Odolal všem bolestem, vzal vinu za to, co dobrého?
Ach co dobré?
A když zbylo jen mé srdce a jazyk
Několik náhradních věcí a jedna černá plíce
Podíval jsem se pod kůži na poslední kousky člověka
Ale našel jsem jen prach a nádor
A zkroutil jsem páteř a rozbil jsem si lebku
Kdo je tedy anděl a jsme věční?
Oh Udržujte svou lásku naživu, udržujte naživu tu, kterou milujete
Ach, já jsem věřící a věř mi, že potřebujeme tvůj druh
A já nechci zemřít, prosím, nechci zemřít
Dýchej, co expiruješ, můj hlas stoupne!
Udržujte svou lásku naživu, udržujte naživu tu, kterou milujete
Ach, já jsem věřící a věř mi, že potřebujeme tvůj druh
A já nechci zemřít, prosím, prosím
Nechci zemřít Dýchej, co expiruješ, můj hlas stoupne!
[riff]
Za běh pro říši
Odpusť mi za nás
Za běh pro říši
Odpusť mi za nás
Za běh pro říši
Odpusť mi za nás, odpusť meeeeee, oh
Ach, nech svou lásku naživu
Udržujte naživu toho, koho milujete
Ach, já jsem věřící a věř mi, že potřebujeme tvůj druh
A já nechci zemřít, prosím, nechci zemřít
Dýchej, co expiruješ, můj hlas stoupne!
Udržujte svou lásku naživu
Udržujte naživu toho, koho milujete
Ano, jsem věřící a věřte mi, že potřebujeme váš druh
A já nechci zemřít, prosím, nechci zemřít
Dýchej, co expiruješ, můj hlas stoupne!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com