TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • farewell to freeway – promises of the gods

Interpret: farewell to freeway - Název: promises of the gods 

Písňové texty a překlad: farewell to freeway - promises of the gods Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od farewell to freeway! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od farewell to freeway a podívejte, jaké další písničky od farewell to freeway máme v našem archívu, např. promises of the gods.

Původní

I immerse myself in fiction while the sky is painted black and grey my guide my source my inner monologue to follow constant is the pattern laid take a breath (silence as hollow lies inform you) watch it all collide one lasting deep breath buried six feet and unknown with the promises of the gods I stand alone unbecoming of either a hawk or a dove I've seen while they've signed this so called no other will make it out on their own while the tubes that cross airwaves of time call it all survival and sacrifice its all now been laid destined once to be and this their false intentions

překlad

Ponořím se do fikce, zatímco obloha je zbarvená černě a šedě můj průvodce můj zdroj můj vnitřní monolog sledovat konstantní je vzor položený nadechnout se (ticho, jak tě informují duté lži) sledovat, jak se to všechno sráží jeden trvalý hluboký nádech pohřbený šest stop a neznámo s přísliby bohů stojím sám nevhodný ani pro jestřába, ani pro holubici viděl jsem, zatímco oni to podepsali takzvaně nikdo jiný to nezvládne sám, zatímco trubky, které křižují vlny času, tomu všemu říkají přežití a oběť to všechno teď bylo položeno předurčeno kdysi být a to jejich falešné záměry

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com