TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • far from alaska – about knives

Interpret: far from alaska - Název: about knives 

Písňové texty a překlad: far from alaska - about knives Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od far from alaska! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od far from alaska a podívejte, jaké další písničky od far from alaska máme v našem archívu, např. about knives.

Původní

Dismiss the pain you feel or let it wash the past away
Put salt on your wounds, try yourself, bleed a little more
Beware of everything, walls are listening to every step
Try not to think so loud, your mind is haunted by every thought
Don't turn your back for no one, honey
You think you know them all, don't ya?
Don't trust no one, oh honey, honey
I can see you bleeding from the...
It takes a long time to pull the knife from your back
But once you do, you are free
Watch your moves but let life take you there
Now it's time to understand that you're all alone
Say it loud, for you to hear that you're not afraid of the fear
You must go, you must run, run until they all come undone
Chase your dreams, chase the sun, these things you couldn't do for anyone
Now it's time to understand that you're all alone in the world

překlad

Odhoďte bolest, kterou cítíte, nebo ji nechte smýt minulost
Dejte si sůl na rány, zkuste to, trochu více krvácet
Dejte si pozor na všechno, zdi poslouchají každý krok
Snažte se nemyslet tak nahlas, vaše mysl je pronásledována každou myšlenkou
Nikomu se neotáčej zády, zlato
Myslíš si, že je všechny znáš, že?
Nikomu nevěř, oh zlato, zlato
Vidím tě krvácet z ...
Vytažení nože ze zad trvá dlouhou dobu
Ale jakmile to uděláte, jste svobodní
Sledujte své pohyby, ale nechte se tam dostat životem
Nyní je čas pochopit, že jste úplně sami
Řekněte to nahlas, abyste slyšeli, že se strachu nebojíte
Musíte jít, musíte běžet, běžet, dokud se všichni nerozhodnou
Pronásledujte své sny, pronásledujte slunce, tyto věci byste pro nikoho nemohli udělat
Nyní je čas pochopit, že jste na světě úplně sami

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com