TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • face to face – why would i lie

Interpret: face to face - Název: why would i lie 

Písňové texty a překlad: face to face - why would i lie Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. why would i lie.

Původní

I've been involved and I've paid attention
I've listened to every word you've said
You tell a lie and I fake my interest
I was around when it really happened
From the beginning until the end
So what's the point of an explanation?
Why would I lie?
Is there anything I left from my story?
This type of deception would be
a waste of both our time
You start to trust as you dull your instincts
I've tried my best but I still don't care
You've opened up to a disappointment
I know my way around this conversation
You've had enough but you're standing there
I leave it up to interpretation
Maybe there's a chance that everything
is going to work out for the best
Maybe there's a chance
that pigs will grow wings and fly

překlad

Byl jsem zapojen a věnoval jsem pozornost
Poslouchal jsem každé slovo, které jsi řekl
Lžeš a já předstírám svůj zájem
Byl jsem poblíž, když se to opravdu stalo
Od začátku až do konce
Jaký má smysl vysvětlení?
Proč bych lhal
Je tu něco, co mi z mého příběhu zbylo?
Tento typ podvodu by byl
ztráta našeho času
Začnete důvěřovat, když otupíte své instinkty
Snažil jsem se ze všech sil, ale je mi to jedno
Otevřeli jste se zklamání
Znám svou cestu kolem tohoto rozhovoru
Už toho máte dost, ale stojíte tam
Nechávám to na výkladu
Možná existuje šance, že všechno
bude fungovat co nejlépe
Možná existuje šance
že prasatům narostou křídla a budou létat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com