TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • face to face – what difference does it make

Interpret: face to face - Název: what difference does it make 

Písňové texty a překlad: face to face - what difference does it make Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. what difference does it make.

Původní

All men have secrets and here is mine
So let it be known
We have been through hell and high tide, I can surely rely on you?
And yet you start to recoil, heavy words are so lightly thrown
But still I'd leap in front of a flying bullet for you
So, what difference does it make?
So, what difference does it make?
It makes none but you have gone
And you must be looking very old tonight
The devil will find work for idle hands to do
I stole and I lied, and why? because you asked me to!
But now you make feel so ashamed because I've only got two hands well,
I'm still fond of you
So, what difference does it make?
It makes none but you have gone and your prejudice won't keep you warm tonight
The devil will find work for idle hands to do
I stole and I lied, and why? just because you asked me to!
But you know the truth about me you won't see me anymore,
I'm still fond of you

překlad

Všichni muži mají tajemství a tady je moje
Tak to dejte vědět
Prošli jsme peklem a přílivem, určitě se na vás mohu spolehnout?
A přesto začnete couvnout, těžká slova jsou tak lehce hozena
Ale přesto bych pro tebe skočil před létající kulkou
Jaký je v tom rozdíl?
Jaký je v tom rozdíl?
Nedělá nic, ale ty jsi odešel
A dnes večer musíte vypadat velmi staře
Ďábel najde práci pro nečinné ruce
Ukradl jsem a lhal jsem, a proč? protože jsi mě o to požádal!
Ale teď se cítíš tak zahanbeně, protože mám jen dvě ruce dobře,
Stále tě mám ráda
Jaký je v tom rozdíl?
Nedělá nic, ale ty jsi odešel a tvé předsudky tě dnes večer nezahřejí
Ďábel najde práci pro nečinné ruce
Ukradl jsem a lhal jsem, a proč? jen proto, že jsi mě o to požádal!
Ale znáš pravdu o mě, už mě neuvidíš,
Stále tě mám ráda

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com