TEXTPREKLAD.COM

Interpret: face to face - Název: velocity 

Písňové texty a překlad: face to face - velocity Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. velocity.

Původní

Tell me something that I don't already know
Tell me how you plan to change the world
I'm tired of people trying to tell me what is right
I'm tired of people trying to pull me down
I know that you might never understand the way I feel
I made a promise to myself that I would never let it show
Never look down
Never look down
Just keep my focus straight ahead
And try to walk this line
Tell me all about your favorite human being
Tell me everything about yourself
God, the story is so terribly interesting
I wonder what's so good about myself
I know that you might never understand the way I feel
I made a promise to myself that I would never let it show
Never look down
Never look down
Just keep my focus straight ahead
And try to walk this line
So let me take a good look at your perfect life
So I know just exactly how I don't want mine
Everyday I see these
Same four walls that keep me here
And I want to change the things that hurt
I want to end this constant fear

překlad

Řekni mi něco, co ještě nevím
Řekněte mi, jak plánujete změnit svět
Už mě unavují lidé, kteří se mi snaží říct, co je správné
Už mě unavují lidé, kteří se mě snaží strhnout
Vím, že možná nikdy nepochopíš, jak se cítím
Slíbil jsem si, že to nikdy nedám najevo
Nikdy se nedívej dolů
Nikdy se nedívej dolů
Jen se soustřeď přímo na sebe
A zkuste jít touto linií
Pověz mi všechno o své oblíbené lidské bytosti
Pověz mi o sobě všechno
Bože, ten příběh je tak strašně zajímavý
Zajímalo by mě, co je na sobě tak dobrého
Vím, že možná nikdy nepochopíš, jak se cítím
Slíbil jsem si, že to nikdy nedám najevo
Nikdy se nedívej dolů
Nikdy se nedívej dolů
Jen se soustřeď přímo na sebe
A zkuste jít touto linií
Dovolte mi tedy, abych se dobře podíval na váš dokonalý život
Takže přesně vím, jak ten svůj nechci
Každý den je vidím
Stejné čtyři stěny, které mě tu drží
A chci změnit věci, které bolí
Chci ukončit tento neustálý strach

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com