TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • face to face – unconditional

Interpret: face to face - Název: unconditional 

Písňové texty a překlad: face to face - unconditional Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. unconditional.

Původní

Is there a way to become invisible?
You say you might but you wouldn't dare
I think it works when it's unintentional
I know you hear me and I know that you don't care
I'm not invisible
I didn't say that you were unemotional
You put it on like the clothes you wear
You've got emotion but it's one-dimensional
Your full of hate full of anger full of fear
I'm not invisible
No love is unconditional
No way to walk that line
You couldn't make it if you tried
Is there a way to become invisible?
I've done my best to be seen and heard
I'm not amazing and I'm not original
I'm not so sure did you even catch a word?
I'm not invisible

překlad

Existuje způsob, jak se stát neviditelným?
Říkáte, že byste mohli, ale neodvážili byste se
Myslím, že to funguje, když je to neúmyslné
Vím, že mě slyšíš, a vím, že je ti to jedno
Nejsem neviditelný
Neřekl jsem, že jsi bez emocí
Obléknete si to jako oblečení, které nosíte
Máte emoce, ale je to jednorozměrné
Vaše plná nenávisti plná hněvu plná strachu
Nejsem neviditelný
Žádná láska není bezpodmínečná
Tímto směrem se nedá kráčet
Pokud byste to zkusili, nedokázali jste to
Existuje způsob, jak se stát neviditelným?
Snažil jsem se, abych byl viděn a slyšen
Nejsem úžasný a nejsem originální
Nejsem si tak jistý, že jste se vůbec chytil slova?
Nejsem neviditelný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com