TEXTPREKLAD.COM

Interpret: face to face - Název: take away 

Písňové texty a překlad: face to face - take away Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. take away.

Původní

I'm not what you've sized me up to be inside your head
No way you could ever see me how I really am
Be careful what you say
Because some things never change
It's such a waste of time, but it's so strange
You're only right when something's wrong
You've tried to give me everything that I could never have
I thought that you were trying to improve upon yourself
Be careful what you say
Because some things never change
It's such a waste of time, but it's so strange
You're only right when something's wrong
Are you ready to do something about it?
Or is it already too late?
I've given up everything
It hasn't changed a single thing
Are you ready to do something about it?
Or will you take the easy way?
I can already see you start to disappear
The take-away

překlad

Nejsem to, čím jsi mě dimenzoval, abych ti byl v hlavě
V žádném případě bys mě nemohl vidět, jak se opravdu mám
Buďte opatrní, co říkáte
Protože některé věci se nikdy nezmění
Je to taková ztráta času, ale je to tak zvláštní
Máte pravdu, jen když se něco děje
Pokusili jste se mi dát všechno, co jsem nikdy nemohl mít
Myslel jsem, že se snažíš vylepšit sám sebe
Buďte opatrní, co říkáte
Protože některé věci se nikdy nezmění
Je to taková ztráta času, ale je to tak zvláštní
Máte pravdu, jen když se něco děje
Jste připraveni s tím něco udělat?
Nebo už je příliš pozdě?
Vzdal jsem se všeho
Nezměnilo to ani jednu věc
Jste připraveni s tím něco udělat?
Nebo se vydáte snadnou cestou?
Už vidím, jak začínáš mizet
Take-away

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com