TEXTPREKLAD.COM

Interpret: face to face - Název: pain 

Písňové texty a překlad: face to face - pain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. pain.

Původní

Inhibition and indecision
Do you realize its all the same
Cowardice, prejudice
Do you realize its all the same
Liberty, poverty
Do you realize its all the same
Angelize, and generalize
Do you realize that its all the same
That its all the same
That its all the same...so
I don't want to feel this pain
I don't want to feel this pain
Everyday I see these same four walls that keep me here
And I want to change the things that hurt
And I want to end this constant fear
So I say
I don't want to feel this pain
Inhibition and indecision
Do you realize its all the same
Tell the lies (tell the lies) , socialize (socialize)
Do you realize that it never ends
That it never ends

překlad

Inhibice a nerozhodnost
Uvědomujete si, že je to všechno stejné
Zbabělost, předsudky
Uvědomujete si, že je to všechno stejné
Svoboda, chudoba
Uvědomujete si, že je to všechno stejné
Angelizovat a zobecňovat
Uvědomujete si, že je to stejné
Je to všechno stejné
Je to stejné ... ano
Nechci cítit tuto bolest
Nechci cítit tuto bolest
Každý den vidím tytéž čtyři zdi, které mě tu drží
A chci změnit věci, které bolí
A chci ukončit tento neustálý strach
Tak říkám
Nechci cítit tuto bolest
Inhibice a nerozhodnost
Uvědomujete si, že je to všechno stejné
Řekni lži (řekni lži), stýkej se (stýkej se)
Uvědomujete si, že to nikdy nekončí
Že to nikdy nekončí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com