TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • face to face – out of focus

Interpret: face to face - Název: out of focus 

Písňové texty a překlad: face to face - out of focus Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. out of focus.

Původní

I knew what I wanted and I was fixed on it
I was sure of it, I could've been wrong
It seems like it's never quite like
I thought it'd be
The reality, am I where I belong?
It's not like they said
It feels like most everything's out of focus in my mind
I'm trying to make some sense out of what I left behind
The difference in who I am and the one want to be
It seemed so much easier when there was something to believe
A different perspective now and the world I see
Is in front of me, and everything's wrong
The grass was so much greener when it was next to me
Now it's under me, am I where I belong?

překlad

Věděl jsem, co chci, a byl jsem na tom upřený
Byl jsem si tím jistý, mohl jsem se mýlit
Zdá se, že to nikdy není jako
Myslel jsem, že to bude
Realita, jsem tam, kam patřím?
Není to tak, jak říkali
Připadá mi to jako většina všeho je v mé mysli rozostřený
Snažím se dát smysl tomu, co jsem po sobě zanechal
Rozdíl v tom, kdo jsem a kdo chce být
Vypadalo to mnohem snazší, když bylo co věřit
Nyní jiná perspektiva a svět, který vidím
Je přede mnou a všechno je špatně
Tráva byla mnohem zelenější, když byla vedle mě
Teď je to pode mnou, jsem tam, kam patřím?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com