TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • F
  • »
  • face to face – chesterfield king

Interpret: face to face - Název: chesterfield king 

Písňové texty a překlad: face to face - chesterfield king Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od face to face! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno f od face to face a podívejte, jaké další písničky od face to face máme v našem archívu, např. chesterfield king.

Původní

We stood in your room and laughed out loud.
Suddenly the laughter died and we were caught in an eye to eye.
We sat on the floor and did we sit close. I could smell your thoughts and thought. do you want to touch a lot like me? too scared to say a thing. I left your house and kicked myself. I put those
Ings on a shelf to die. I guess I'm not a gambling type but think of what the two of us had lost.
Had lost.
I needed some time to think it out. 7-eleven parking lot. a toothless woman turned and stopped. I gave her a dime and a chesterfield. she leaned down and kissed my cheek. I was scared but it fel
Et.
Felt so sweet.
She asked me if I had a name. I told her I was glued up on some chick. we sat and smoked against the wall.
Drank a beer, felt the chill of fall.
Of fall.
I took my car and drove it down the hill by your house. I drove so fast. the wind it couldn't cool me down, so I turned it around and came back up. you were waiting on your step, steam showing o
Ur breath and water in your eyes. we pulled each other into one, parkas clinging on the lawn and kissed right there.
Said all my chicks they smoke these things and handed you a chesterfield king. held your hand and watched tv and traced the little lines along your palm.
Your palm.
I took my car and drove it down the hill by your house.
I drove so fast.
The wind it couldn't cool me down, so I turned it around
And came back up.
You were waiting on your step, steam showing off your breath
And water in your eyes.
We pulled each other into one, parkas
Clinging on the lawn and kissed right there.
Right there.

překlad

Stáli jsme ve vašem pokoji a nahlas se zasmáli.
Náhle smích utichl a my jsme byli chyceni z očí do očí.
Seděli jsme na podlaze a seděli jsme blízko. Cítil jsem tvé myšlenky a myšlenky. chceš se hodně dotýkat jako já? příliš se bojím říkat něco. Opustil jsem tvůj dům a kopl jsem se. Dal jsem ty
Ings na polici zemřít. Myslím, že nejsem typ hazardu, ale myslím na to, o co jsme my dva přišli.
Ztratil.
Potřeboval jsem nějaký čas, abych si to promyslel. 7-jedenáct parkoviště. bezzubá žena se otočila a zastavila. Dal jsem jí desetník a chesterfield. sklonila se a políbila mě na tvář. Bál jsem se, ale fel
Et.
Cítil se tak sladce.
Zeptala se mě, jestli mám jméno. Řekl jsem jí, že jsem nalepený na nějaké kočce. seděli jsme a kouřili proti zdi.
Vypil pivo a pocítil chladný pád.
Ze všech.
Vzal jsem auto a jel s ním z kopce u vašeho domu. Jel jsem tak rychle. vítr, který mě nemohl ochladit, tak jsem to otočil a vrátil se nahoru. čekali jste na svém kroku, pára ukazovala o
Váš dech a voda v očích. stáhli jsme se do jednoho, parkové se držely na trávníku a líbali se přímo tam.
Řekli všechny moje kuřata, že kouří tyto věci a podali vám krále Chesterfielda. držel vás za ruku a sledoval televizi a sledoval malé čáry podél vaší dlaně.
Vaše dlaň.
Vzal jsem auto a jel s ním z kopce u vašeho domu.
Jel jsem tak rychle.
Vítr, který mě nemohl ochladit, tak jsem to otočil
A vrátil se nahoru.
Čekali jste na svůj krok a pára předváděla váš dech
A voda v očích.
Stáhli jsme se do jednoho, parky
Přitiskl se na trávník a políbil se přímo tam.
Právě tam.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com