TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – terminal habitation

Interpret: exit 13 - Název: terminal habitation 

Písňové texty a překlad: exit 13 - terminal habitation Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. terminal habitation.

Původní

A myriad of literature aimed to educated,
Lack of much definitive progress surly frustrates,
The end of man is coming fast but few seem to care,
Understanding, but no way to change facilitates despair.
Terminal habitation.
Humanity deserved a punishment of gargantuan serverity.
Crimes against each committed out of greed, egoism, and triviality.
We are being, but few of us can be called truly human,
Humanity will overpopulate until the earth is ruined!
Terminal habitation.
Am I just fanatical to be in love with nature?
And invalid in judging man with nausea and hatred?
Inauthentic zombies caught up in trivial lies,
Egotistic habitation that causes earth to die.
Terminal habitation.

překlad

Nesčetné množství literatury zaměřené na vzdělané,
Nedostatek mnohem definitivního pokroku nepříjemně frustruje,
Konec člověka se blíží rychle, ale zdá se, že jen málokomu to záleží,
Pochopení, ale žádný způsob, jak změnit, usnadňuje zoufalství.
Terminální bydlení.
Lidstvo si zasloužilo trest gargantuovské serverity.
Zločiny proti každému spáchané z chamtivosti, egoismu a maličkosti.
Jsme, ale jen málo z nás může být nazýváno skutečně lidskými,
Lidstvo bude přelidňovat, dokud nebude zničena Země!
Terminální bydlení.
Jsem jen fanatický, že miluji přírodu?
A neplatný při posuzování člověka s nevolností a nenávistí?
Neautentické zombie chycené v triviálních lžích,
Egotistické bydlení, které způsobuje smrt Země.
Terminální bydlení.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com